interaktivní výuka

Text dotazu

Dobrý den,
nemůžu najít potřebnou literaturu k tématu interaktivní výuka. Potřebovala
bych literaturu k heslům jako je interaktivita, interaktivní výuka,
interaktivní vyučování. Zkoušela jsem hledat, ale nic použitelného jsem
nenašla. Mohlo by se jednat i o zahraniční literaturu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) jsme nalezli pouze tři dokumenty k uvedenému tématu:

* Interaktivní, projektové a další aktivizační formy výuky na vysokých školách ekonomického zaměření : sborník z konference konané ve dnech ... v Mladé Boleslavi. -- Mladá Boleslav : ŠkodaAuto Vysoká škola, [2005]-. -- sv. ; 21 cm.

* Případové studie a interaktivní výuka = Case studies and interactive teaching: sborník prací z 1. celostátní konference s mezinárodní účastí ČAVAPS/CZACRA '96 : Brno 10. až 12. září 1996 / [pořadatelé: Česká asociace pro výzkum a aplikaci případových studií, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně]. Brno : Česká asociace pro výzkum a aplikaci případových studií, [1997]. 2 sv. : il. ; 21 cm. ISBN 80-238-1422-2.

* HAUSNER, Milan a kol. Výukové objekty a interaktivní vyučování. [Liberec] : Venkovský prostor, c2007. [72] s. : barev. il. ; 21 cm. ISBN 978-80-903897-0-0.

Domníváme se, že byste mohla využít i následující publikace:

* VANĚČEK, David. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. 74 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. ISBN 978-80-01-04087-4.

* Využití dotykové tabule ve výuce nejen českého jazyka: sborník anotací příspěvků 2. workshopu 2006 s přiloženým CD. Lutín: Sigmundova střední škola strojírenská, 2006. 15 l. ; 21 cm + 1 CD-ROM. ISBN 80-239-8492-6 (kroužkový blok).

* čeština * literární výchova * počítačem podporovaná výuka * interaktivní tabule * dotykové tabule * sborníky konferencí * anotace

* Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule: [... příspěvky vědecko-odborné konference ..., 11.-15.10.2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci / editor Jiří Dostál]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 112 s. : il. ; 29 cm. (Sborníky). ISBN 978-80-244-2768-3 (brož.).

* informační technologie * komunikační technologie * e-learning * výukový software * interaktivní tabule * počítačem podporovaná výuka * sborníky konferencí

* MAŠLÁŇOVÁ, Alena. Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabule: materiál pro kurz. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 88 s. : barev. il. ; 29 cm. ISBN 978-80-244-2592-4.

* Jak nejlépe využít interaktivní tabuli / [autor Diana Bannisterová and Learning Technologies team - University of Wolverhampton]. [Praha] : Dům zahraničních služeb, 2010. 38 s. : barev. il. ; 30 cm. ISBN 978-80-87335-15-4.

Souborný katalog ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc ) dále obsahuje záznamy dalších dvou dokumentů, jedním z nich je diplomová práce, která ovšem bude s největší pravděpodobností dostupná pouze pro studenty či pracovníky fakulty/vysoké školy, na které byla obhájena. Informace o tom, ve které knihovně jsou dokumenty k dispozici, naleznete přímo v záznamu ze Souborného katalogu.

* STUDNÍK, Miroslav. Interaktivní výuka : řešení mimořádných situací [diplomová práce]. Opava: [vl. nákl.], 2009. 31 s. Slezská univerzita (Opava, Česko). Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky.

* BYRNE, Donn. Techniques for classroom interaction. London : Longman, 1987. 108 s. : il. (Longman keys to language teaching). ISBN 0-582-74627-2

* angličtina * jazyková výuka * interaktivní činnosti * metodické příručky

Více pramenů byste mohla získat z článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ), kde jsme do vyhledávacího pole zkoušeli zadávat spojení interaktiv? and výuk?, interaktiv? and vyučov?, interaktiv? and vzdělá? (znaménko "?" nahrazuje 0 a více znaků). Několik vyhledaných záznamů uvádíme:

* KADLEC, Radomír. Interaktivní výuka. In: My a škola. Roč. 4, č. 9/10 (1997), s. 16-17.

* KOPECKÁ, Jana. Interaktivita ve vzdělávání dospělých. In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Praha : DAHA, Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky. ISSN 1211-6378. Roč. 13, č. 4 (2009), s. 12-13.

Resumé: Při vzdělávání dospělých hraje velkou roli aktivita posluchačů při výuce. Většina lektorů o interaktivitě sice ví, ale v kurzech se jim ji často nedaří naplno rozvinout a podporovat. Autorka se věnuje příčinám nesprávné práce s interaktivitou a uvádí několik osvědčených metod, které posluchači zpravidla hodnotí kladně a zároveň jsou vysoce efektivní (např. galerie, post-it papírky, kreslení, kreativní činnost, hraní rolí, video trénink atd.).

* HOMEROVÁ, Marie. Interaktivní metody diskuze ve společenskovědních předmětech. In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Fortuna. ISSN 0139-5718. Roč. 112, č. 16 (2009), s. 16-17.

Resumé: Příležitost naučit se dobře a racionálně vyjadřovat neposkytují žákům a studentům pouze jazyky, tuto dovednost si můžou osvojovat i ve společenskovědních předmětech. Ty nabízejí vhodná témata k logické a argumentačně pojaté diskuzi. V článku jsou uvedeny různé druhy a typy diskuzí a debat, včetně jejich definic, užití, přípravy, průběhu a omezení.

* HUBATKA, Miloslav. Zkušenosti s multimediální interaktivní výukou. In: Moderní vyučování. ISSN 1211-6858. Roč. 13, č. 5 (2007), s. 25.

Resumé: Možnosti výuky pomocí interaktivní tabule - zařazení do různých fází vyučovací hodiny, využívání nejrůznějších metoda a forem práce, předměty, ve kterých se nejčastěji uplatňují. Zařízení doplňující a rozšiřující možnosti a využití interaktivní tabule. Zkoušení pomocí interaktivní tabule - testy, jejich průběh a vyhodnocení, moderní způsoby testování znalostí a dovedností - diskuse, brainstorming apod. Multimediální technologie ve výuce jazyků - digitální jazykové učebny - popis testované digitální jazykové laboratoře Robotel Symposium.

Dále bychom Vám k vyhledávání doporučili katalogy a databáze Národní pedagogické knihovny Komenského (https://www.npmk.cz/knihovna), případně se můžete přímo na knihovnu obrátit s prosbou o doporučení dalších zdrojů. Podobně by Vám mohli poradit pracovníci Výzkumného ústavu pedagogického (http://archiv-nuv.npi.cz/vse-o-nuv/vyzkumny-ustav-pedagogicky-vup-1.html).

Užitečné by pro Vás mohly být také internetové zdroje, např. http://www.veskole.cz/http://www.mvcr.cz/clanek/moderni-vyuka-pomoci-interaktivnich-tabuli.aspx aj.

V případě, že byste měla zájem i o zahraniční zdroje, doporučujeme zejména placené článkové databáze, které obsahují také plné texty článků ze zahraničních periodik. Tyto databáze jsou přístupné v knihovnách registrovaným uživatelům, některé knihovny poskytují také vzdálený přístup k databázím odkudkoli (z domova, z práce, ze školy atd.). Relevantní články by mohly být obsaženy zejména v databázích EBSCO - Academic Search Complete, EBSCO - Education Research Complete, Web of Knowledge - Social Science Citation Index, ProQuest Education Journals, SpringerLINK, Wilson OmniFILE Full Text Select aj.

Přehled databází dostupných pro registrované uživatele Národní knihovny ČR je k dispozici na https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju, NK ČR poskytuje svým uživatelům také vzdálený přístup, více informací na adrese https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup.

Z volně dostupných odborných zahraničních zdrojů můžete využít zejména bibliografickou databázi z oblasti pedagogiky a vzdělávání s názvem ERIC (Education Resources Information Center, http://www.eric.ed.gov/ ).

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.01.2012 18:44

Kateřina píše:
Pátek 11.12.2015 05:26
Dobrý den, tak myslím podle toho co jsem se dozvěděla u syna ve škole, že dnes už paní asi nemůže mít problém se sehnáním potřebných podkladů k interaktivní výuce, já sama se o to zajímám jen proto, že děti mají ve škole nový výukový program od tabuledoskoly.cz, který nám na schůzkách vyzdvyhl pan učiteel, jak vlastněnaše děti chodí do školy, kde jdou s dobou a jak moc jim výuku usnadňují a zároveň spestřují, Takže mne jen zajímalo, v čem že jeto tak skvělé a po shlédnutí stránek si myslím, že už jen to že v dnešní době nemusí děcka čučet do knížek pro ně musí být zajímavé.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu