Interaktivní tabule, aktivizační metody ve výuce

Text dotazu

Prosím o zaslání publikací k tématu Interaktivní
tabule a aktivizační metody ve výuce

Odpověď

Dobrý den,

pro vyhledání knižních publikací k tematice interaktivních tabulí a aktivizačních metod ve výuce můžete použít elektronický katalog Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ), nejvíce publikací k interaktivním vyučovacím tabulím jsme nalezli pomocí vyhledávácího pole Slova z obsahu se zadáním interaktivní tabule. Dokumenty k aktivizačním metodám lze vyhledat prostřednictvím pole Předmět a zadáním aktivizační metody (lze zadat i se znaménkem ? pro pravostranné rozšíření výrazu, tedy např. aktiv? and metod?), dále byste mohla použít také kombinaci klíčových slov jako motivace and výuka (vyučování), aktivní and výuka (vyučování) apod.

Příklady několika vyhledaných dokumentů uvádíme níže:

HAUSNER, Milan a kol. Výukové objekty a interaktivní vyučování. [Liberec]: Venkovský prostor, c2007. [72] s. : barev. il. ; 21 cm. ISBN 978-80-903897-0-0.

* základní školy * střední školy * počítačem podporovaná výuka * vyučovací metody * interaktivní tabule

VANĚČEK, David. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. 74 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. ISBN 978-80-01-04087-4.

POZDÍLKOVÁ, Ladislava, BRANDEJS, Čestmír. Aktivizační metody pro výuku dějepisu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 134 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-7041-909-0.

GRECMANOVÁ, Helena; URBANOVSKÁ, Eva. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex, 2007. 178 s.; 21 cm. (Edukace). ISBN 978-80-85783-73-5.

KOTRBA, Tomáš; LACINA, Lubor. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. 186 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-87029-12-1.

PECINA, Pavel; ZORMANOVÁ, Lucie. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 147 s.: il.; 21 cm. (Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 114). ISBN 978-80-210-4834-8.

* žáci * studium a výuka * aktivizační metody ve výuce * činnostní učení

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha : Portál, 2009. 150 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-7367-246-1.

* aktivizační metody ve výuce * skupinové vyučování * metodické příručky

Podobným způsobem je možné vyhledat také články z českých periodik prostřednictvím bibliografické databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ) s retrospektivou od roku 1991.

Další odkazy na odborné prameny byste také mohla nalézt v katalozích a databázích Národní pedagogické knihovny Komenského (http://www.npkk.cz), případně se můžete přímo na knihovnu obrátit s prosbou o doporučení dalších zdrojů, knihovna provozuje rovněž službu Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA012). Podobně by Vám mohli poradit pracovníci Výzkumného ústavu pedagogického (http://www.vuppraha.cz/ ).

Užitečné zdroje mohou být k dispozici také na Metodickém portálu RVP (http://rvp.cz/ ).

V případě, že byste měla zájem i o zahraniční zdroje, doporučujeme zejména placené článkové databáze, které obsahují také plné texty článků ze zahraničních periodik. Tyto databáze jsou přístupné v knihovnách registrovaným uživatelům, některé knihovny poskytují také vzdálený přístup k databázím odkudkoli (z domova, z práce, ze školy atd.). Relevantní články by mohly být obsaženy zejména v databázích EBSCO - Academic Search Complete, EBSCO - Education Research Complete, Web of Knowledge - Social Science Citation Index, ProQuest Education Journals, SpringerLINK, Wilson OmniFILE Full Text Select aj.

Přehled databází dostupných pro registrované uživatele Národní knihovny ČR je k dispozici na https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju, NK ČR poskytuje svým uživatelům také vzdálený přístup https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup.

Z volně dostupných odborných zahraničních zdrojů můžete využít zejména bibliografickou databázi z oblasti pedagogiky a vzdělávání s názvem ERIC (Education Resources Information Center, http://www.eric.ed.gov/ ).

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.01.2011 14:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu