inteligenční test, co přibližně obsahuje verbální a co názorová část

Text dotazu

Co obsahuje u inteligenčního testu verbální a co názorová část ?

Odpověď

Dobrý den,

 

IQ testy nebo testy inteligence je obecný termín pro standardizované testy, kterými se měří inteligenční kvocient jedince. Tuto veličinu poprvé zavedl německý psycholog William Stern v roce 1912, aby sloužila k vyhodnocování a porovnávání výsledků testů inteligence dětí, které vytvářeli zejména francouzští psychologové Alfred Binet a Théodore Simon na počátku 20. století. IQ testů od té doby vzniklo velké množství a zaměřují se na různé aspekty duševních schopností lidí. Výsledky testů by měly být vždy validizovány pro každou zemi a národ zvlášť.

 

Obecně inteligenční test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly, číselnými řadami apod.

Pro představu zasíláme příklad mensa-testu http://www.mensatest.cz/spustit-test

 

Většina inteligenčních testů zahrnuje následující oblasti inteligence (se stejným počtem bodů pro jednotlivé oblasti) :

vnímání a vizuální inteligence, komunikační schopnost a jazyková inteligence, logické myšlení a matematická inteligence, technické  schopnosti a praktická inteligence.

Test struktury inteligence obsahuje řadu podtestů, které se skládají např. z následujících oborů : doplňování vět, volba slov, analogie, společné znaky, úlohy na cvičení pozornosti, početní úlohy, číselné řady a volba obrazců. Podoba a struktura testů záleží na cílech, které sleduje autor příslušného testu. K tomu, aby z nějakého testu IQ bylo možné vyčíst případný sociální úspěch respondenta, je zapotřebí ještě dalších upřesňujících informacií, tj. verbální část.

 

Profesionálnímu testování IQ se věnují kliničtí či poradenští psychologové. Komplexní vyšetření inteligence psychologem zabere většinou 60-90 minut, v mnoha případech je tato služba hrazena státem (pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení). Psychologové ovšem měření inteligence provádějí s ohledem na řešení konkrétních problémů klienta (např. zjišťují mentální kapacitu žáka pro zvládání výběrové školy, případně omezení pracovní zátěže pacienta po závažném zranění hlavy).

 

V  ČR testování IQ pro širokou veřejnost provádí Mensa ČR. Její testy lze absolvovat vždy ve vybraných termínech a městech několikrát do roka. Testy IQ používané Mensou ČR vycházejí ze Stanford-Binetovy škály a Cattellovy teorie inteligence a jsou zkráceny pro účely plošného testování (na 40 minut). Jejich objektivita je proto oproti profesionálním testům do určité míry nižší. Také testy obecných studijních předpokladů společnosti SCIO vycházejí ve svém základu ze Standford-Binetovy škály inteligence. Mimoto existuje velké množství IQ testů na internetu, placených i zdarma, jejichž kvalita se velmi různí.

 

použité a doporučené zdroje :

 

 

záznamy z báze NKC , http://www.nkp.cz

[Č.záznamu: 001317044]

 Testy inteligence : typy úloh, vzorové otázky, řešení, autotest IQ / Horst H. Siewert ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Řežábek]. -- Vyd. 3.. -- V Praze : Ikar, 2004. -- 149 s. : il. ; 21 cm

 [Č.záznamu: 001577055]

 IQ a testy osobnosti / Phillip Carter ; [přeložila Dagmar Brejlová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2006. -- 233 s. : il. ; 24 cm

[Č.záznamu: 001929769]

 Nové testy IQ / Václav Fořtík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Plot, 2009. -- 119 s. : il. ; 22 cm

[Č.záznamu: 002032769]

 Psychologická diagnostika dospělých / Mojmír Svoboda. -- Vyd. 4., V nakl. Portál 3.. -- Praha : Portál, 2010. -- 343 s. : il. ; 24 cm

Č.záznamu: 000699906]

 Test struktury schopností [elektronický zdroj] / hlavní programátor Michal Burger ; česká verze testu Tomáš Houška. -- Verze 1.2. -- Interaktivní multimédium. -- Praha : Guild International, c1998. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) :

 

-http://www.mensa.cz/testovani-iq/

-https://cs.wikipedia.org/wiki/Verb%C3%A1ln%C3%AD_komunikaceslovní, ústní, slovy vyjádřený -https://cs.wikipedia.org/wiki/IQ_test

 

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.01.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu