Institut soudních exekutorů

Text dotazu

Dobrý den, mohu se zeptat, prosím kdy a kdo (míněno vláda jakého premiéra) zavedla do českého právního řádu a schválila institut soudních exekutorů a podle jakého zákona se jejich činnost řidí ? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

exekuční činnost je v České republice upravena zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-120)

Wikipedie ve zkratce k exekučnímu řádu uvádí:

"Exekuční řád (ve zkratce e. ř., ex. ř., EŘ nebo ExŘ) je zkrácený název zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Je právním předpisem upravujícím postavení a činnost soudních exekutorů, provádění exekucí, stejně jako postavení a organizaci exekutorské komory a otázek souvisejících.

Předcházel mu zákon č. 79/1896 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád), který byl zrušen k roku 1951, poté byly exekuce upraveny pouze v občanském soudním řádu. Nejdříve v části třetí zákona č. 142/1950 Sb., pak jako tzv. výkony rozhodnutí v části šesté (původně páté) zákona č. 99/1963 Sb. I v případě exekučního řádu přijatého v roce 2001 se stále občanský soudní řád subsidiárně použije, otázky, které výslovně exekuční řád neřeší, se totiž podle jeho § 52 odst. 1 přiměřeně řídí úpravou obsaženou v občanském soudním řádu." (https://cs.wikipedia.org/wiki/Exekuční_řád)

Též je ve Wikipedii poměrně podrobně zpracováno heslo "soudní exekutor" (https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_exekutor).

Pokud máte na mysli novodobou historii exekutorského zákona, pak výše zmíněný zákon č. 120/2001 Sb. byl vyhlášen v roce 2001 s dělenou účinností. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 5. 2001, s výjimkou části první hlavy třetí až osmé a § 131, které nabyly účinnosti dnem 1. září 2001. Předsedou vlády byl v té době Miloš Zeman, předsedou poslanecké sněmovny byl Václav Klaus, prezidentem Václav Havel. Historicky platná znění zákona najdete pod odkazem zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-120/historie.

K historii exekučního řádu v ČR doporučujeme např. bakalářskou práci:

JONEŠ, David. Exekuční řízení. Bakalářská práce. Liberec, 2010. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra právní. Vedoucí bakalářské práce Eva Karhanová-Horynová. Dostupné z: https://is.ambis.cz/th/gd9xg/Exekucni_rizeni.txt.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2019 07:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu