Inovace v automobilovém průmyslu, inovace a EU

Text dotazu

Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy ekonomického směru a momentálně píšu svou bakalářskou práci. Proto prosím o pomoc při vyhledávání informací ohledně inovací obecně, inovací v automobilovém průmyslu a inovací a EU, postoje EU k inovací atd. Mockrát děkuji.

Odpověď

Dobrý den, při hledání materiálů můžete využít jednak zdrojů na internetu, jednak bibliografických zdrojů a katalogů knihoven.

ad 1) Řada institucí zveřejňuje oficiální informace, které by se vám mohly hodit. Zkuste hledat na internetu pomocí vhodně zvolených klíčových slov. Nejprve třeba jen slovo inovace, podle zjištěných výsledků můžete upřesňovat např. slovy:
- výzkum, věda, aplikace,
- automobilový průmysl, Evropa
apod.
Je dobré zkoušet totéž v angličtině, i řada dokumentů, týkajících se České republiky bývá zveřejňována v angličtině, zvláště, jsou-li informace určené pro zahraničí.

Několik příkladů:

http://europa.eu/pol/rd/index_cs.htm - portál evropské unie, zde najdete základní informace, právní předpisy, příslušné evropské instituce a úřady apod.

http://www.czso.cz/ - Český statistický úřad - asi zde nenajdete informace přímo k věci, zato ale řadu statistických údajů, o které byste se mohla opřít.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ - Eurostat - statistické údaje o Evropě.

Různé informace byste patrně našla také na stránkách příslušných ministerstev (např. průmyslu, školství - ohledně vědy a výzkumu).

ad 2) Podobným způsobem můžete vyhledávat publikace v katalozích různých knihoven. Uvádíme několik zdrojů, které by připadaly v úvahu a nakonec několik příkladů zjištěných v katalogu NK ČR.

1. Katalogy a databáze NK ČR - Národní knihovna je příjemcem povinného výtisku v rámci ČR, tedy její fond je relativně úplný, pokud jde o českou produkci. Katalogy a databáze NK ČR najdete zde: http://sigma.nkp.cz/F/.
Vyhledávat můžete v bázi NKC - obsahuje celý fond NK (popř. ČNB - jen věci vydané v ČR a vztahující se k ní); pro vyhledávání článků v časopisech lze využít báze ANL. - Popř. v souborném katalogu ČR najdete knihy ještě z dalších knihoven v ČR, nikoli však v úplnosti.

2. pomocí Jednotné informační brány (www.jib.cz) můžete prohledávat více zdrojů (katalogů knihoven) najednou. Zde zvolte v horní liště Profi hledání, pak vlevo Typ vyhledávání kategorie a pod tím např. ekonomické vědy (eventuálně jiný typ zdrojů). Při uvedené volbě můžete prohledávat několik katalogů a bází zaměřených na ekonomicky.
Opět je vhodné klíčová slova zadávat česky i anglicky.

3. Pokud jde o zahraniční knihovny, najdete odkazy na jejich katalogy na portálu KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_en.html), kde můžete podobně jako v JIB prohledávat několik zdrojů současně, anebo zvolit jeden konkrétní.

4. Kromě toho NK ČR i jiné knihovny a instituce, zejména školy, nabízejí různé licencované databáze, které jsou nějakým způsobem zaměřené. Nabídku NK ČR najdete zde:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=LicencovanUo.online.databUEze&submen
u3=104. Pokud jste naší čtenářkou, můžete využít i vzdálený přístup.
Vhodnější jsou ale zřejmě specializované instituce, které mají většinou lepší nabídku pro určitou oblast. Patrně by vám v tomto ohledu něco poskytnula i vaše škola.

Několik tipů z fondů NK ČR (báze NKC):

Analysis of the existing state of research and development in the Czech Republic and a comparison with the situation abroad / prepared by working group in following composition: M. Blažka ... [et al.]. -- Prague : Office
of the Government of CR, [200-]-. --    sv. ; 30 cm
1x ročně
Od roč. 2007 součástí názvu označení běžného roku -- Nad názvem: Office of the Government of CR, Research and Development Council -- Jednotlivé sv.
mají ISBN -- Popsáno podle: roč. 2004
 
Blažka, Marek, 1958-
Česko. Rada pro výzkum a vývoj
 
 * výzkum a vývoj -- Česko -- 2001-2010
 * výzkum a vývoj -- země Evropské unie -- 2001-2010
 * inovace -- Česko -- 2001-2010
 * inovace -- země Evropské unie -- 2001-2010
 * zprávy * studie

________________

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky ... [elektronický zdroj] = The Competitiveness Yearbook Czech Republic .... -- Praha : Linde, [200-]-. -- CD-ROM : barev. ; 12 cm
Požadavky na systém: internetový prohlížeč, Adobe Acrobat Reader 1x ročně Česká a anglická verze Název z disku -- Popsáno podle: roč. 2005-2006 -- Součástí názvu je označení rozmezí let -- Pod názvem: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu
Resumé: Studie zabývající se komplexním hodnocením vývoje a pozice české ekonomiky v rámci rozšířené Evropské unie. Sestává ze statistické a analytícké části a sleduje široké spektrum ukazatelů ve čtyřech oblastech: makroekonomická výkonnost a stabilita, institucionální kvalita, inovační výkonnost a kvalita lidských zdrojů. Obsahuje též informační materiály o VŠEM.
 
Vysoká škola ekonomie a managementu. Centrum ekonomických studií Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání
 
 * podnikání -- Česko
 * inovace -- Česko
 * lidský kapitál -- Česko
 * konkurenceschopnost -- Česko
 * Česko -- makroekonomický vývoj
 * výzkumné zprávy * ročenky * CD-ROM
________________

Vořechová, Eva, 1981-
Řízení výrobkových inovací a změn v podnicích automobilového průmyslu v České republice = Management of product innovation and changes in the companies of automotive industry in the Czech Republic : teze disertační práce / Eva Vořechová. -- Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2007. -- 41 s.
; 21 cm. -- (Doctoral thesis summary)
ISBN 978-80-7318-542-8 (brož.)   ISBN 80-7318-542-8 (chyb.)

Anglické resumé
Obor: Management a ekonomika -- 30 výt.. -- Teze disertační práce (Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2006. -- Obsahuje bibliografie
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky
 
 * inovace
 * výrobky
 * management inovací
 * automobilový průmysl -- Česko
 * disertace * teze
________________

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace 2007. -- Praha :
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce strukturálních fondů, [2008]. --
31 s. : barev. il. ; 30 cm
ISBN 978-80-254-3877-0 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)
                        
Název z obálky -- Na obálce pod názvem: Operační program Podnikání a inovace, Evropský fond pro regionální rozvoj
 
Operační program Podnikání a inovace
Evropský fond regionálního rozvoje
 
 * Operační program Podnikání a inovace
 * mezinárodní programy a projekty -- země Evropské unie
 * podpora podnikání -- Česko -- 2001-2010
 * podpora vědy a výzkumu -- Česko -- 2001-2010
 * inovace -- Česko -- 2001-2010
 * výroční zprávy
________________

Heřman, Jan
Průmyslové inovace / Jan Heřman a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze :
Oeconomica, 2008. -- 259 s. : il. ; 25 cm ISBN 978-80-245-1445-1 (brož.) :
Kč 390,00
                        
Na rubu tit. s. autoři: Jan Heřman, Olga Horová, Martina Jakl. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. -- Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
 
Horová, Olga
Jaklová, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze
 
 * inovace
 * inovace -- Česko
 * inovační podnikání -- Česko
 * průmyslová politika -- Česko
 * výzkum a vývoj -- Česko
 * podpora vědy a výzkumu -- Česko
 * vědeckotechnické parky -- Česko
 * učebnice vysokých škol

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.10.2009 11:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu