Inovace, automobilový průmysl, EU

Text dotazu

Dobrý den,
jsem studentkou Vysoké školy ekonomického směru a momentálně píšu svou
bakalářskou práci.
Proto prosím o pomoc s vyhledáním informací ohledně inovací obecně,
inovacím v automobilovém průmyslu a dále informace k témě inovace a
Europská Unie, vztah Unie k inovacím atd.

Odpověď

V seznamu najdete výběr literatury a internetových zdrojů k tématu vaší

bakalářské práce. Všechy uvedené tituly jsou ve fondu knihovny VŠE, další

pak můžete najít v on-line katalogu na adrese http://library.vse.cz, jako

host můžete katalog prohlížet a vyhledávat v něm (klíčová slova - inovace,

automobilový průmysl - slova z názvů, předmětová hesla). V katalogu najdete

i vysokoškolské práce, které však nejsou volně přístupné. Pro přístup k nim

musíte být registrovaným uživatelem knihovny (viz.: http://ciks.vse.cz).

Další prameny pak můžete vyhledávat prostřednictvím Jednotné informační

brány ( http://www.jib.cz).

Literatura:

1.   Heřman, Jan: Průmyslové inovace. Praha : Oeconomica, 2009. ISBN

978-80-245-1445-1 (brož.).

2.   Košturiak, Ján: Inovace : vaše konkurenční výhoda! Brno : Computer

Press, 2008. ISBN 978-80-251-1929-7 (brož.).

3.  Jáč, Ivan: Inovace v malém a středním podnikání. Brno : Computer Press,

2005. ISBN 80-251-0853-8 (váz.).

4.   Adair, John Eric: Efektivní inovace. Praha : Alfa Publishing, 2004.

ISBN 80-86851-04-4 (brož.).

5    Kadeřábková, Anna: Výzvy pro podnikání - inovace a vzdělání : Česká

republika na cestě ke znalostně založené ekonomice. Praha : Linde, 2004.

ISBN 80-86131-50-5 (brož.).

6.   Mlčoch, Jan: Inovace a výnosnost podniku. Praha : Linde, 2002. ISBN

80-7201-302-5 (brož.).

7.   Prnka, Tasilo: Evropská unie a inovace. Ostrava : Repronis, 2002. ISBN

80-7329-010-3 (brož.).

8.   Drucker, Peter Ferdinand: Inovace a podnikavost :  praxe a principy.

Praha : Management Press, 1993. ISBN 80-85603-29-2 (brož.).

9.   Tomek, Gustav: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha : C.H.

Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-098-0 (brož.).

10. The European foresight monitoring network : collection of EFMN briefs.

Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities,

2008. ISBN 978-92-79-07448-6 (brož.).

11. Kadeřábková, Anna: Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV : Česká

republika v globalizované a znalostní ekonomice. Praha : Linde, 2008. ISBN

978-80-86131-79-5 (brož.).

12. Open innovation in global networks. Paris : Organisation for Economic

Co-operation and Development, 2008. ISBN 978-92-64-04767-9 (brož.).

13. OECD science, technology and industry outlook 2008. Paris :

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. ISBN

978-92-64-04991-8 (brož.).

14. Science, technology and innovation in Europe. Luxembourg : Office for

Official Publications of the European Communities, 2008. ISBN

978-92-79-08042-5 (brož.).

15. Vlček, Radim: Management hodnotových inovací. Praha : Management Press,

2008. ISBN 978-80-7261-164-5 (brož.).

16. Antonelli, Cristiano: New frontiers in the economics of innovation and

new technology : essays in honor of Paul A. Dessays. Cheltenham : Edward

Elgar, 2007. ISBN 978-1-84376-631-5 (váz.).

17. Petříček, Václav: Česká podpora podnikání v evropském kontextu. Praha :

Corona Communications, 2007. ISBN 978-80-903954-2-8 (váz.).

18. Reporting intellectual capital to augment research, development and

innovation in SMEs :report to the Commission of the high level expert group

on RICARDIS : encourage corporate measuring and   reporting on research and

other forms of intellectual capital. Luxembourg : Office for Official

Publications of the European Communities, 2006. ISBN 92-79-02149-4 (brož.).

19. Regiony pro ekonomickou změnu :  inovace prostřednictvím regionální

politiky EU / [Evropská komise]. Lucemburk : Úřad pro úřední tisky

Evropských společenství, 2006. ISBN 92-894-9715-7 (brož.).

20. Becker, Helmut: High noon in the automative industry. Berlin ;   New

York : Springer, 2006. ISBN 3-540-25869-8 (váz.) 978-3-540-25869-8.

21. Coffey, Dan: The myth of Japanese efficiency : the world car industry

in globalizing age. Cheltenham ;   Northampton : Elgar, c2006. ISBN

1-84542-041-1(váz.) 978-1-84542-041-3.

22. European competitiveness report 2006. Luxembourg : Office for Official

Publications of the European Communities, 2006. ISBN 92-79-02578-3 (brož.).

23. Automotive industry trends affecting component suppliers :  report for

discussion at the Tripartite Meeting on Employment, Social Dialogue, Rights

at Work and Industrial Relations in Transport Equipment Manufacturing,

Geneva, 2005. Geneva : International Labour Office, 2005. ISBN

92-2-116442-X (brož.).

Internetové zdroje:

http://www.inovace.cz/

http://www.czechinvest.org/inovace

http://europa.eu/pol/rd/index_cs.htm

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/

http://www.businessinfo.cz/cz/

http://www.euractiv.cz/

http://www.volkswagen.cz/technika/

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496

http://modernirizeni.ihned.cz/c1-38348570-inovace-v-turbulentnich-casech

http://www.mmspektrum.com/clanek/inovativni-technologie-v-automobilovem-prumyslu

http://www.pwc.com/cz/cs/automobilovy-prumysl/index.jhtml

http://www.nasepenize.cz/news/122/ARTICLE/5424/2009-08-11.html

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:211:0059:0060:CS:PDF

http://www.park.cz/cip_novy_program_eu_pro_konkurenceschopnost_a_inovaci

http://www.eu2009.cz/cz/about-the-eu/european-year-of-creativity-and-innovation/evropsky-rok-inovaci-a-designu-585/

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/innovation_cs.htm

                                             

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 11:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu