inkviziční procesy

Text dotazu

podnětem ke zrušení inkvizičního procesu, spojeného s tajným řízením a torturou, byl v Evropě zákon

Odpověď

Dobrý den, předem se omlouváme za menší zpoždění odpovědi na Váš dotaz.
Základním hybatelem pro odmítnutí inkvizičních procesů spojených s torturou a tajným řízením bylo prosazování myšlenek osvícenství. Zákoník, který odmítal všechny dosud užívané feudální formy trestů a vylučoval trestání podle volné úvahy soudců, byl Všeobecný zákoník o zločinech a trestech vydaný v roce 1787 Josefem II.(též Trestní zákoník Josefa II.). Zákoník byl ovlivněn spisem Caesara Beccaria "O zločinech a trestech". Důležitý byl i toleranční patent císaře Josefa II. (1781), který zajišťoval určitou náboženskou svobodu.
Taktéž Velká francouzská revoluce reagovala na inkvizici velmi negativně. Napoleon vydal 4. prosince 1808 dekret, jímž se ruší "svatý" tribunál. Ve Španělsku byla inkvizice zrušena 15.července 1834 dekretem regentky Marie Cristiny, v Portugalsku došlo ke zrušení inkvizičního tribunálu v roce 1821. Papežská kurie v Itálii zrušila inkvizici v roce 1835, zachována ovšem byla kongregace římské a světové inkvizice, která pokračovala dle tradice ve funkci vyobcování z církve a sestavovala seznamy zakázaných knih.

Použitá literatura:
*  Grigulevič, Iosif Romual'dovič. Dějiny inkvizice. Praha : Svoboda, 1982.
*  Klíma, Jan. Dějiny Portugalska. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-903-4.
*  Chalupa, Jiří. Inkvizice : stručné dějiny hanebnosti. 1.vyd. Praha : Aleš Skřivan ml., 2007. ISBN 978-80-86493-22-0.
*  Vlček, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3., nezměn. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4056-4.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.04.2009 14:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu