Inkluzivní jazyk

Text dotazu

Dobrý den, prosím o přesné a pro laika srozumitelné vysvětlení, co přesně je inkluzivní jazyk a čím se liší od normálního jazyka. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pod pojmem „inkluzivní jazyk“ bývají označovány lingvistické tendence, spojené se sociální inkluzí (snahou o začleňování dosud vyloučených jedinců ze společnosti) a genderovou rovností (snahou o odstranění diskriminace na základě pohlaví). Slovní spojení „inkluzivní jazyk“ však není v českém akademickém prostředí příliš často používáno a v odborné literatuře se nám nepodařilo nalézt přesnou definici. Častěji bývá používáno v západní Evropě (např. v němčině „genderinklusive/inklusive Sprache“, ve francouzštině „l'écriture inclusive“ – doslova „inkluzivní psaní“).

Jednou z nejvýraznějších tendencí inkluzivního jazyka je snaha o problematizaci užívání generického mužského rodu, který může v určitých případech přispívat k vytváření nerovného prostředí. Inkluzivní jazyk proto upřednostňuje používání genderově neutrálních pojmenování: například inzerát na pracovní pozici poptávající policistu, lékaře nebo knihovníka může odradit potenciální zájemkyně z řad žen – mužské pojmenování daného povolání může předjímat, že poptávaná pozice je vhodnější pro příslušníka mužského pohlaví. Častým řešením bývá uvést ženský i mužský rod inzerované pozice, případně upravit znění jmen v inzerátu na policist(k)a, lékař/ka, knihovn*ice či podobným způsobem, který nemusí respektovat běžné lingvistické zvyklosti.

Dalšími příklady inkluzivního jazyka může být například prosazování národnostní a rasové rovnosti, kritika tzv. „ageismu“ (znevýhodnění na základě věku) či tzv. „ableismu“ (znevýhodnění na základě zdravotního handicapu) a prosazování použití neutrálních pojmenování, namísto těch, které mohou být vnímány jako pejorativní, např. Cikán -> Rom, Rusák -> Rus, vozíčkář > handicapovaný/zdravotně znevýhodněný.

Oproti normálnímu jazyku se inkluzivní jazyk liší právě snahou o zdůraznění rovnosti a prosazováním nových tvarů jmen anebo změnou těch stávajících. Je však třeba mít na paměti, že ani současná podoba „normálního“ jazyka není prosta mocenských, ideologických a cizojazyčných vlivů, a proto nelze snahu o prosazení inkluzivního jazyka jednoznačně vnímat jako násilnou snahu o narušení přirozeného, „normálního“ jazyka.

Pro ilustraci, jakým způsobem inkluzivní jazyk prosazují evropské instituce s přihlédnutím k odlišnostem mezi evropskými jazky, můžete nahlédnout například do příručky „Genderově neutrální jazyk v Evropském parlamentu“. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187090/GNL_Guidelines_CS-original.pdf

Použité zdroje

https://www.otevrenaspolecnost.cz/genderova-rovnost

https://www.presto-skola.cz/inkluzivni-vzdelavani

https://www.europarl.europa.eu/[…]/GNL_Guidelines_CS-original.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_%C3%A9pic%C3%A8ne

https://cs.wikipedia.org/wi[…]%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_inkluze

Masarykova univerzita. Sociální inkluze. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. [5]. ISBN 80-210-3131-X. Dostupné také z: https://dnnt.mzk.cz/[…]/uuid:8aecaa60-8602-11e4-b5a7-001018b5eb5c

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

10.05.2021 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu