Inicace řádu křížovníků s červenou hvězdou

Text dotazu

Jaké jsou podmínky vstupu do řádu křižovníků s
červenou hvězdou?

Odpověď

Dobrý den,
průběh přijímání nových členů do Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou je následující: "Noví členové se přijímají na základě předběžného pohovoru a přijímacího řízení, kterému je vyhrazena doba kandidatury (půl až jeden rok). Noviciát trvá jeden rok, po něm následují časné sliby na tři roky a po jejich uplynutí se skládají sliby slavné."
(Řeholní život v českých zemích : řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. str.22-23.)

Řeholní sliby zahrnují především sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.
"Příslušnost k řádu je uskutečňována ve třech fázích.(...) Jednotlivé obřady mají v mužských i v ženských komunitách následující strukturu:
a) Přijetí do noviciátu se má konat liturgickým obřadem mimo mši. Přiměřený rámec přitom tvoří "bohoslužba slova, jejíž texty vypovídají o podstatě řeholního života a charakteru řeholní komunity". Jednoduchý obřad sestává z vyjádření vůle kandidátů, z přímluvné modlitby řádového představeného a ze závěrečné modlitby.
b) První (časné) sliby se konají po skončení noviciátu během mše. Pro tento účel se podle možnosti vybírá "Mše v den prvních řeholních slibů". Obřad, který se koná po evangeliu, má následující členění: vyvolání kandidáta nebo jeho žádost o připuštění k slibům, promluva, dotazování (skrutinium) a přímluvná modlitba, složení slibů, předání řeholního oděvu a řehole, přímluvy. (...)
c) Slavení věčných slibů, při kterých se kandidáti definitivně a navždy stávají členy řádu, "se koná zpravidla v neděli, v některý svátek Páně, svátek Matky Boží nebo svátek řeholního světce". Použije se přitom pokud možno jeden z obou formulářů "Mše k věčným slibům." Vítaná je hojná účast věřících, protože tato událost je mimořádným svědectvím pro Krista a jeho následování. Obřad, který začíná po evangeliu, má tyto části: vyvolání kandidátů, prosba o doživotní příslušnost k řádu, homilie, dotazování, prohlášení o připravenosti kandidáta, litanie ke všem svatým, složení "věčných slibů", žehnací modlitba, předání slibových insignií, zvláštní připomínka v eucharistické modlitbě a závěrečné požehnání."
(BERGER, Rupert. Liturgický slovník. 1.vyd. Praha : Vyšehrad, 2008.
str.451-452.)

S případnými dotazy se můžete obrátit také přímo na Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou: http://www.krizovnici.eu/kontakt.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2010 13:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu