Ing. dr. Karel Hejcman

Text dotazu

Ing. dr. Karel Hejcman (*1889 v Josefově), vrchní ředitel Škodových závodů - jeho profesní kariéra

Odpověď

Dobrý den,
Ing. dr. Karel Hejcman se narodil 13. 6. 1889 v Josefově. V roce 1910 dokončil s vyznamenáním strojní obor Českého vysokého učení technického v Praze, na téže škole byl v roce 1914 prohlášen doktorem technických věd. Po skončení studií nastoupil jako konstruktér na pobočce firmy Pražské akciové strojírny (dříve Ruston - Bromovský a Ringhoffer)  v Hradci Králové. Poté odjel na zkušenou do zahraničí, konkrétně do Německa (Berlína), kde pracoval u firmy Orenstein & Koppel. Díky stipendiu od Gerstnerovy nadace dále studijně navštívil Švýcarsko, Holandsko, Belgii a Francii. V roce 1914 byl, jak již bylo zmíněno, prohlášen doktorem technických věd a získal místo šéfkonstruktéra novostaveb firmy A.G. für Anitinfabrikation (Agfa) ve Wolfenu. Později se stal prokuristou této firmy, která přešla do koncernu Farben.  Na výzvu vrchního ředitele Ing. dr. h-c. Josefa Havránka byl Hejcman přijat v roce 1920 do Škodových závodů. Zde se zpočátku věnoval činnosti na tepelně-technickém oddělení v Plzni (s celostátní působností), později  ho vedení závodů pověřilo organizací a vedením Společné projekční kanceláře (SPK) celého koncernu. 10. 3. 1938 byl v rámci změn ve vedení Škodových závodů jmenován náměstkem vrchního technického ředitele Ing. Hromádky. Svoji činnost v koncernu Škoda ukončil  1.1. 1941 odchodem do výslužby.

Kromě výše zmíněných pracovních funkcí zastával celou řadu členských postů. Jeho odborné znalosti byly oceněny  jmenováním členem  zkušební komise  pro II. státní zkoušku na Českém vysokém učení technickém v Praze. Činný byl dále ve výboru Technického muzea, Matice technické a Normalizační společnosti (aj).

Použité zdroje

* medailon k 50. narozeninám: Věstník SIA. 1939, roč. 7, č. 6 (20.6.), s. 124: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29014670
* medailon k 50. narozeninám (s fotografií): Národní listy. 1939, roč. 79, č. 159 (11.6.), s. 6, 3. vydání: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7266039
* jmenování zástupcem vrchního technického ředitele závodů Škoda: Zlín. 1938, roč. 21, č. 10 (11.3.), s. 1: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9646796
* jmenování zástupcem vrchního technického ředitele závodů Škoda: Český deník. 1938, roč. 27, č. 69 (11.3.), s. 3: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4774177
* KARLICKÝ, Vladimír et al. Svět okřídleného šípu: koncern Škoda Plzeň 1918-1945. Vyd. 1. [Plzeň]: Paseka, 1999. 651 s. ISBN 80-7185-269-4.

Další doporučená literatura a zdroje:

* JÍŠA, Václav. Škodovy závody 1859-1965. 1. vyd. Praha: Práce, 1969. 401, [4] s. Kroniky práce a bojů; Sv. 41. (http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]00450354&local_base=NKC )
* fotografie (k 50. narozeninám) - Pestrý týden. 1939, roč. 14, č. 24 (17. 6.), s. 3 : http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9447339
* povýšení na doktora technických věd: Obnova. 1914. roč. 20, č. 11 (20.3.), s. 5: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6859143
* Archiv závodů Škoda: http://www.soaplzen.cz/nepomuk/odd3/historie-archivu-skoda

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.05.2015 20:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu