Informační zdroje dostupné v ČR

Text dotazu

DD,Jaké existujou v Čr dostupné informační databáze
ať placené tak zdarma.
Economia nabízí kompletně své zdroje za poplatek 6500,-ročně.Anopress se
platí něco kolem 3500,-měsíčně.Dále je zde ČTK.Právnické dokumenty
ASPI.Cizojazyčný EIFEL.Česká národní bibliografická.Prosím o co
nejobsáhlejší informace,případně ty co na ně odkazují.Děkuji a jsem s
pozdravem Veselý

Odpověď

Dobrý den,

pokusili jsme se sestavit co nejúplnější přehled databází dostupných v ČR v elektronické podobě, jedná se o české i zahraniční zdroje, volně dostupné i placené. Brali jsme v úvahu pouze bibliografické či plnotextové databáze (periodik i knih) dostupné online nebo na CD-ROM, nezahrnuli jsme např.

digitální knihovny, portály elektronických časopisů apod.

 

Obecné bibliografické databáze:

* Česká národní bibliografie - http://sigma.nkp.cz/cze/cnb

* Články v českých časopisech, novinách a sbornících (ANL), od r. 1991 - http://sigma.nkp.cz/cze/anl

* Souborná databáze periodik vydávaných v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (do r. 1995) - http://aleph.mzk.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=sbp01_per

 

České oborově zaměřené bibliografie volně dostupné online:

* přehled na stránkách Národní knihovny ČR -

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_bb.htm

* přehled na stránkách Moravské zemské knihovny v Brně -

http://www.mzk.cz/databaze/vol_baze.php

České regionální bibliografie volně dostupné online:

* přehled na stránkách NK ČR -

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_clanky_bib_regionalni.htm#online

 

 

Oborové i regionální bibliografické databáze jsou zapojené také v rámci

portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz), v horní liště odkaz

Profi hledání (http://www.jib.cz/V/?func=meta-1), po levé straně zvolte

kategorii České články, dále podkategorii oborové nebo regionální. V

některých databázích můžete prostřednictvím JIB vyhledávat, kliknutím na

název databáze se přesunete do jejího nativního rozhraní

Další specializované volně dostupné databáze:

* Úřad průmyslového vlastnictví - Databáze patentů a užitných vzorů,

Databáze průmyslových vzorů, Databáze ochranných známek a Databáze označení

původu a zeměpisných označení

(http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line.html)

* Úřad pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví - Databáze záznamů

českých technických norem (http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx)

* Ústav pro jazyk český AV ČR - Bibliografie české lingvistiky (1992-2009,

http://bibliografie.ujc.cas.cz/)

* Národní památkový ústav - Bibliografie památkové péče

(http://monumnet.npu.cz/knihovna/hledani.php)

Placené databáze v elektronické podobě:

* katalog produktů (online databáze i na CD-ROM) na stránkách firmy

Albertina icome Praha, jednoho z nejvýznamnějších distributorů

elektronických informačních zdrojů v ČR - http://www.aip.cz/produkty.php

* další databáze na stránkách společnosti SUWECO CZ, jednoho z největších

dodavatelů periodického odborného tisku, knih a jednoho z nejvýznamnějších

správců konsorcionálních přístupů do plnotextových databází z celého světa v

ČR a SR (http://www.suweco.cz/)

Užitečný pro Vás může být i Portál EIZ Univerzity Karlovy

(http://pez.cuni.cz/), který nabízí obsáhlý přehled placených i některých

volně dostupných zdrojů pro fakulty UK, nebo portál Elektronické informační

zdroje na vysokých školách v ČR (http://vs-eiz.zcu.cz/).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.05.2010 09:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu