Informační systémy státní správy

Text dotazu

Informační systémy státní správy

Odpověď

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že jste Váš dotaz blíže nespecifikoval, nabízíme Vám přehled informačních zdrojů, ve kterých můžete získat informace o informačních systémech státní správy.

Informace Ministerstva vnitra ČR, které zajišťuje budování a správu informačních systémů státní správy:

* Informační systémy veřejné správy -

http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-systemy-verejne-spravy.aspx

* Informační systémy IS o ISVS a ISDP -

http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-systemy-is-o-isvs-a-isdp.aspx

* Služby pro informační systémy veřejné správy ČR - http://www.sluzby-isvs.cz/

* eGovernment - http://www.mvcr.cz/egovernment.aspx

Příklady knih o informačních systémech státní správy, nalezené v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F/, klíčová slova: informační systém*, státní správ*, stát*, apod.; omezení: dokumenty od roku 2000, jazyk: čeština ). V katalogu taktéž zjistíte dostupnost knih v českých knihovnách:

* Nováková, Veronika. Analýza koncepce a výstavby státního informačního systému v ČR [rukopis]. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 69 s.

Pozn.: diplomová práce

* E-government. Brno: Computer Press, 2004- .

Pozn.: ročenka; Pod názvem: Elektronický úřad, Přehled informačních systémů státní správy

* Mates, Pavel a Smejkal, Vladimír. E-government v českém právu. Praha:

Linde, 2006. 244 s. ISBN 80-7201-614-8.

* Tureček, Tomáš. Efektivnost informačních systémů veřejné správy = Effectiveness of information systems of public administration: teze disertační práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 44 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-049-3.

* Toth, Petr. Informační systémy státní správy a územní samosprávy. 1. vyd.

Praha: Vysoká škola ekonomická, 1993. 100 s. ISBN 80-7079-855-6.

* Smejkal, Vladimír. Informační systémy veřejné správy ČR. Vyd. 1. Praha:

Oeconomica, 2003. 121 s. ISBN 80-245-0533-9.

Příklady článků vyhledaných v bázi ANL (http://aleph.nkp.cz/F/):

* Smejkal, Vladimír. Bezpečnost informačních systémů veřejné správy.

Systémová integrace, 2006, 13(2), s. 102-118. ISSN 1210-9479.

* Rozehnal, Petr. EGovernment - problémy minulé a budoucí. Informační technologie pro praxi, s. 133-137. ISBN 978-80-248-2300-3.

* Louda, Pavel. Informační systémy ve státní správě a samosprávě.

Computerworld, 2007, 18(6), s. 20-21. ISSN 1210-9924.

* Procházka, Martin. Informační systémy ve veřejné správě (ISVS): Jaké je budovat státní informační systém?. Connect!, 2003, 8(5), s. 19-20. ISSN 1211-3085.

* Veselý, Jaroslav. Informační systémy veřejné správy a globální architektura hierarchického informačního systému dopravy. Systémová integrace, 2003, 10(3), s. 49-65. ISSN 1210-9479.

Knih i článků na téma informační systémy ve státní správě (potažmo egovernment) je samozřejmě větší množství, doporučujeme Vám podívat se do výše odkazovaných katalogů a v případě potřeby dohledat další dokumenty.

Pomoci by Vám mohl také již zodpovězený dotaz služby Ptejte se knihovny, který naleznete v archivu služby na adrese https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/narodni-informacni-system, který se zabývá národním informačním systémem, informační politikou státu, apod.

Zdroje volně dostupné na internetu:

* Zákon o informačních systémech státní správy - http://www.pristupnost.cz/pristupnost-webu-statni-spravy/zakon-365-2000-sb-o-informacnich-systemech-verejne-spravy/

* Článek v Britských listech - http://blisty.cz/art/29817.html

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2012 10:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu