Informační politika

Text dotazu

Dobrý den,
Rád bych se zeptal, jak by se dala definovat Informační politika na úrovni
Evropské unie, státu, v sektoru kultury
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pravděpodobně nejvíce zdrojů k této problematice najdete na internetu, několik příkladů uvádíme:

*https://www.esfcr.cz/documents/21802/761522/St%C3%A1tn%C3%AD+informa%C4%8Dn%C3%AD+a+komunika%C4%8Dn%C3%AD+politika/9a6117ea-24a8-484f-8d08-07365057e12b  

* https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Informa%C4%8Dn%C3%AD-politika_Jedli%C4%8Dkov%C3%A1.pdf

* https://www.digitalnicesko.cz/informacni-koncepce-cr/  

* https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti-2087/ (pohled do historie)

* https://is.muni.cz/el/1421/podzim2012/VIKMA10/um/Strategicke_dokumenty_informacni_politiky_CR.ppt  

* https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Informa%C4%8Dn%C3%AD-politika-minulost-a-sou%C4%8Dasnost-v-%C4%8Cech%C3%A1ch-a-ve-vysp%C4%9Bl%C3%BDch-demokraci%C3%ADch_Vlas%C3%A1k.pdf  

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_politika  

* https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx  

* diplomové práce - https://is.muni.cz/th/e6afa/dp_export.pdf  a https://is.muni.cz/th/h2cde/.  

Klíčovou databází pro oblast informační vědy a knihovnictví je báze KKL NK ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/kkl), kde je však možné najít již velmi konkrétní dokumenty k tomuto tématu, obecně zaměřené články se spíše vztahují k vývoji informační politiky, např.: 

* VLASÁK, Rudolf. Knihovnictví, informační profese, informační politika a vzdělávání. Acta bibliothecalia et informatica. V Opavě: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2014. s. 9-24. ISBN 978-80-7510-042-9.

* VLASÁK, Rudolf. Česká informační politika včera a dnes. IT lib. 2011, 15(1), s. 11-14. ISSN 1335-793X. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/1/ceska-informacni-politika-vcera-a-dnes.html?page_id=811.  

Dále z online katalogu NK ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/nkc):  

* BALÍK, Stanislav a kol. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010. 695 s. Srovnávací politologie; sv. č. 13. ISBN 978-80-7325-236-6. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/367427/pdf. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:5c036a50-3ded-11e6-ab2f-005056827e52.   

Domníváme se, že informační politika v kultuře bude souviset zejména s knihovnami. Zde můžete čerpat zejména z portálu Informace pro knihovny - https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace.  

K EU:

* https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_politika_Evropsk%C3%A9_unie   

* kvalifikační práce - https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/82578https://theses.cz/id/ma78xw/?lang=en  

Z databáze KKL:

* ŠUŠOL, Jaroslav et al. Aktuálne smery implementácie informačno-komunikačných technológií z pohľadu politík a programov Európskej únie. IT lib. 2015, 19(2), s. 23-30. ISSN 1335-793X. Dostupné také z: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/23_aktualne%20smery%20.pdf.  

* ŠUŠOL, Jaroslav a kol. Informačná politika [online]. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: Stimul, 2012 [cit. 2022-05-04]. ISBN 978-80-8127-039-0. Dostupné z: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/politika-susol.pdf.  

Některé zdroje mohou být i placené:

* https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1081/E-ELIS3-120044551/information-policy-european-union-debbie-rabina-scott-johnston  

* https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S0065-2830(2010)0000032011/full/html?skipTracking=true  

V neposlední řadě lze využít i licencované zdroje z oblasti knihovnictví a informační vědy, např. databáze LISA, LISS, LISTA, Emerald (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju, přístup možný pouze pro registrované uživatele NK ČR).

 

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.05.2022 10:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu