Informace /obraz. materiály o neštěstí 7. 11. 1945 v Dolní Vražné - Gross Petersdorf

Text dotazu

Dobrý den,
Potřebovala bych zjistit podrobnější informace o neštěstí, které se stalo 7. 11. 1945 v obci Dolní Vražné - Gross Petersdorf, při němž zahynuli 4 malí chlapci, když nalezli u tanku stojícího u požárního skladiště granát, který pak vybuchl a roztrhal je. Nejvíce by mi pomohly např. informace z dobových periodik, popř. foto, pohlednice...

Odpověď

Dobrý den,

prostřednictvím digitální knihovny Kramerius (http://kramerius.nkp.cz) jsme prohlédli Rudé právo a Svobodné noviny (pokračování Lidových novin, které ukončily vydávání v květnu 1945) vždy od 7.11. do 15.11.1945, ale o uvedené události se žádné z uvedených novin nezmiňují. Žádné výsledky jsme nezískali ani pomocí vyhledávání v digitální knihovně. Domníváme se, že nějaké zmínky byste mohla spíše nalézt v regionálních novinách, v tomto směru by Vám mohla pomoci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, tato knihovna se také aktivně účastní služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/moravskoslezska-vedecka-knihovna-v-ostrave/novy-dotaz).

Pokoušeli jsme se hledat i v dalších zdrojích pro případ, že by se tomuto neštěstí věnoval někdo znovu v nedávné době, např. v regionálních bibliografických databázích MSVK v Ostravě (https://katalog.svkos.cz/F/?func=file&file_name=base-list) nebo Vědecké knihovny v Olomouci (aleph.vkol.cz/F/?func=find-b-0&local_base=svk01_clan), v našich vlastních katalozích i na volném internetu, ale bohužel bez úspěchu. 

Možná by Vám mohl pomoci Historicko-vlastivědný spolek v Odrách, na jehož stránkách jsme našli zmínku o pomníku sv. Aloise věnovanému této tragické události (http://www.oderske-vrchy.cz/clanek/mesta-a-obce/vrazne/1/). Další možností by mohly být i archivní fondy, pomocí databáze Archivní fondy a sbírky v České republice (http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/Default.aspx) jsme získali informace o fondu Místního národního výboru Dolní Vražné, žádný jiný relevantní archivní fond nesahal až k roku 1945:       

Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Dolní Vražné Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Nový Jičín Místo vzniku fondu (sbírky): Dolní Vražné Časový rozsah: 1945-1953

Metráž: 0,48 bm zpracováno (z toho 0,48 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor je přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Místní národní výbor v Dolním Vražném od roku 1945-1953 (od roku 1953 Dolní a Horní Vražné spojeny v jednu obec pod názvem Vražné, od roku 1979 část Oder) Tematický popis: Písemnosti lze i přes značnou mezerovitost využít při zkoumání politických, hospodářských a sociálních poměrů v nově osídlené obci v poválečném období. Zajímavé jsou zápisy ze schůzí orgánů MNV, něco málo zápisů je z voleb v letech 1946 a 1947. Nejvíce je materiálu, ze kterého je možno zkoumat počátky zemědělství po konfiskaci majetku Němců, odsunutých v roce 1946 a přidělování půdy novým osídlencům. Doplňující archivní soubory tvoří MNV Vražné, MNV Horní Vražné a ONV Nový Jičín.

Archivní pomůcky: KUDĚLKOVÁ M.: MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR DOLNÍ VRAŽNÉ, (1941) 1945 - 1953. Inventář, 2010, s. 0, ev.č. 1192.

V Národní knihovně máme z dobových periodik ještě k dispozici Mladou frontu a Lidovou demokracii, obě periodika dostupná pouze na mikrofilmu. Rozsáhlejší hledání či procházení dokumentů však již překračuje možnosti služby Ptejte se knihovny, běžně je poskytujeme jako placené služby (http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/cenik/cenik#14), případně si můžete periodika projít sama (Dostupnost v NK ČR: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000648334&local_base=NKC, http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000648343&local_base=NKC; dostupnost v jiných českých knihovnách: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003277963&local_base=SKC, http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000113650&local_base=SKC). 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.10.2015 08:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu