Informace o vyhodnocování investic

Text dotazu

Vážení přátelé,
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc jakoukoliv formou. Pro svou práci potřebuji znát informace o vyhodnocování investic, podrobněji:
· Faktory ovlivňující investiční rozhodování
· Časová hodnota peněz
· Nákladová kriteria hodnocení investic
· Finanční kriteria hodnocení investic
· Stanovení peněžního toku
· Doba návratnosti investic
· Průměrná výnosnost
· Čistá současná hodnota
· Vnitřní výnosová míra, atd.
Protože moje pátrání po možných zdrojích školení, seminářů, případně konzultací za přijatelnou cenu jsou již vyčerpány bez výsledku, dovoluji se jako na poslední instanci obrátit se na Vás jako na zdroj případných dalších informací. Bohužel neznám ani název příslušné publikace nebo autora a ani dosud nejsem Vašim klientem. Pokud mi můžete přesto nějakým způsobem pomoci, budu Vám velice zavázaná.

 

Předem Vám děkuji za ochotu a porozumění a jsem s pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

domníváme se, že by Vám pro získání podrobnějších informací ke zmíněnýn tématům mohly pomoci následující publikace:

* KOUDELA, Vladislav; SCHEJBALOVÁ, Barbara. Ekonomická efektivnost investic. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta, 2000. -- 83 s. : il. ; 29 cm. ISBN 80-7078-825-9 (brož.)

* KORYTÁROVÁ, Jana; FRIDRICH, Jaroslav; PUCHÝŘ, Bohumil. Ekonomika investic. Brno : CERM, 2002. -- 227 s. ; 30 cm. -- (Učební texty vysokých škol). ISBN 80-214-2089-8 (Vysoké učení technické : brož.)

 * PROSTĚJOVSKÁ, Zita. Finanční řízení a investování. V Praze : Nakladatelství ČVUT, 2006. -- 105 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-01-03566-2 (brož.)

* finanční management -- úlohy * podnikatelské projekty -- úlohy * investice -- úlohy

* SHARPE, William E.; GORDON, Alexander J. Investice. Praha : Victoria Publishing, 1994 (Brno : Spektrum). -- xxvii, 810 s. : il. ; 25 cm. ISBN 80-85605-47-3 (váz.)

* akcie * finanční investice * investiční analýza * investiční prostředí * investiční společnosti * obchodovatelné cenné papíry * portfolia * reálné investice

* ZÍDKOVÁ, Dana. Investice a dlouhodobé financování. V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2007. -- 183 s. : il. ; 29 cm. ISBN 978-80-213-1636-2 (brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200706/contents/nkc20071717668_1.pdf

* VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha : Ekopress, 2006. -- 465 s. : il. ; 25 cm. ISBN 80-86929-01-9 (váz.)

* KŘENEK, Vladimír a kol. Investování. Praha : ČVUT, 1993. -- 178 s. : il. ; 29 cm. ISBN 80-01-00988-2 (brož.)

 

* PETRÁKOVÁ, Irena a kol. Investování 10. Praha : ČVUT, 1998. -- 154, [1] s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-01-01802-4 (brož.)

* SCHNEIDEROVÁ, Ludmila a kol. Případové studie z investičního řízení a rozhodování II. Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, 2000. -- 49 s. ; 29 cm. ISBN 80-245-0030-2 (brož.)

* MLČOCH, Jan. Rozbory a hodnocení efektivnosti investic v podnikové praxi. Praha : Linde, 1991 (Příbram : PBtisk). -- 61 s. : tab., grafy ; 20 cm. -- (Ekonomie). ISBN 80-7201-184-7 (v knize neuvedeno : brož.)   ISBN 80-7038-121-3 (chyb.)

 * efektivnost investiční - rozbory a hodnocení - metody a parametry – podniky

 * HRDÝ, Milan. Strategické finanční řízení a investiční rozhodování : učebnice pro kombinované a distanční studium, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita Plzeň. Praha : Bilance, 2008. -- 199 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-86371-50-4 (brož.). ISBN 80-86371-50-6 (chyb.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200806/contents/nkc20081803683_1.pdf

* MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů : praktické příklady a použití. Praha : Grada, 2006. -- 77 s. : il. ; 21 cm. -- (Finanční řízení) (Finance). ISBN 80-247-1557-0 (brož.)

Obsah: http://www.grada.cz/katalog/kniha/financni-analyza-investicnich-projektu_4085/

* MANDÍKOVÁ, Dana. Cvičebnice z investičního rozhodování a dlouhodobého financování. V Praze : Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, 2001. -- 78 s. ; 30 cm. ISBN 80-245-0237-2 (brož.)

* KLAINOVÁ, Naděžda. Nový cash flow : (přehled o peněžních tocích) / Naděžda Klainová. -- Olomouc : Reklamní agentura TWIN, 1996. -- 123 s. ; 21 cm. ISBN 80-238-0545-2 (v knize neuvedeno : brož.)

 * RYNEŠ, Petr. Cash flow v účetní závěrce : [komentář, příklady]. Olomouc : ANAG, c2009. -- 191 s. ; 21 cm. -- (Účetnictví). ISBN 978-80-7263-490-3 (brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200902/contents/nkc20091850792_1.pdf

Informace vztahující se k investicím a peněžním tokům se také objevují v publikacích:

 * ŽIŽKA, Miroslav; MARŠÍKOVÁ, Kateřina. Ekonomika a management podniku. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. -- 176, [8] s. : il., formuláře ; 21 cm. ISBN 978-80-7372-385-9 (brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200810/contents/nkc20081821511_1.pdf

 * ROSOCHATECKÁ, Eva a kol. Ekonomika podniků. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2009. -- 201 s. : il., formuláře ; 29 cm. ISBN 978-80-213-1892-2 (brož.) : Kč 127,00

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20091853874_1.pdf

* HYRŠLOVÁ, Jaroslava; KLEČKA, Jiří. Ekonomika podniku. Praha : Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. -- [10], 344 s., [14] s. příl. : il., formuláře ; 30 cm. -- (Edice učebních textů. Ekonomie)

ISBN 978-80-86730-36-3 (brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200809/contents/nkc20081817615_1.pdf

 Internetové stránky k tématu časové hodnoty peněz:

http://nb.vse.cz/~novakt/soubory/cv1_pe101_novakt.pdf

http://e-soas.webskoly.cz/LinkClick.aspx?fileticket=6TCqG%2FSeUMI%3D&tabid=1083&mid=6604

http://www.mesec.cz/clanky/penize-dnes-a-zitra-postarejte-se-o-sve-finance/

 

Záznamy všech výše uvedených dokumentů jsme nalezli v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, informace o možnostech výpůjčky pod ikonou Exempláře), ale jistě budou běžně dostupné nejen ve fondech větších knihoven, ale např. i městských. Pokud nějakou knihovnu navštěvujete a požadovanou publikaci by ve fondu neměla, je možné využít meziknihovních služeb (MVS), více informací na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ms.htm. Zapůjčení dokumentu prostřednictvím MVS za Vás vyřídí knihovna, kde jste registrovanou čtenářkou.

V případě, že byste měla zájem o registraci v Národní knihovně ČR, potřebné informace naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98. Závěrem si ještě dovolujeme upozornit na letní provozní dobu NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Provozni_doba&submenu3=65) a také uzavření knihovny od 27.7 do 9.8. 2009. 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.07.2009 11:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu