Informace o vydaných dokumentech - Frantova práva

Text dotazu

Infromace o obsahu knihy FRANTOVA PRÁVA

Odpověď

Dobrý den,

parodické dílo Frantova práva, které je pokládáno za první projev české renesanční prózy, vzniklo na konci druhého desetiletí 16. století v Plzni v okruhu nekonformních mladých intelektuálů vedených plzeňským lékařem Janem Frantou, kterému se také někdy připisuje jeho autorství. Kniha byla vydána česky nakladatelem Janem Mantuanem – Fenclem v roce 1518 v Norimberku. Kniha podává ve formě regulí pijanského bratrstva satirický obraz dobové společnosti, je napsána jako parodie cechovních předpisů doplněných třinácti rozmarnými příběhy, ve kterých je ironicky doporučováno vše, co odporuje dobovému pojetí dobrých mravů. Spis psaný zábavnou formou parodující kázání zesměšňuje některé tehdejší společenské jevy (např. sociální a medicínské nešvary). Autor se ztotožňuje s lidovým ideálem pozemských životních hodnot, kritizuje chamtivost a domýšlivost privilegovaných a staví se proti všem tehdy uznávaným hodnotám včetně církve. Některé z příběhů se odehrávají v Plzni a v jejím bližším či vzdálenějším okolí. Spis se zachoval v jediném neúplném exempláři v Petrohradě.

Vlastní text, případně podrobnější rozbor Frantových práv naleznete v níže uvedených dokumentech:

Dějiny Plzně. I, Od počátků do roku 1788 / [autorský kolektiv

Miloslav Bělohlávek ... et al.]. -- Vyd. 1. -- Plzeň : Západočes.

nakl., 1965 (Vimperk : Stráž). -- 354 s., [32] s. obr. příl. : il.,

plány ; 25 cm.

Frantové a grobiáni : Z mravokárných satir 16. věku v Čechách / K

vyd. připr. a úvod naps. Jaroslav Kolár. -- 1. vyd. -- Praha : ČSAV,

1959 (Mír 1). -- 228, [3] s. : [1], 12 s. obr. příl. ; 8°. --

 

Frantova práva a jiné kratochvíle : [české lit. památky z 16.

století] / uspoř., k vyd. připravil, medailón, vysvětl., slovníček

a ediční pozn. naps. Jaroslav Kolár ; il. Jan Kudláček. -- 1. vyd.

-- Praha : Československý spisovatel, 1977 (Vimperk : Stráž). --

115, [3] s. ; 8°.

Frantova Práva : Text prvotisku norimberského z r. 1518. -- Praha :

Česká akademie : Bursík a Kohout [distributor], 1904. -- XXXIV, 66

s. ; 4°. -- (Sbírka pramenův ku poznání literárního života v

Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina I. Řada II ; Čís.6)

 

 

Frantova práva / Viktor Viktora. -- In: Vindemia. Sborník k 60. narozeninám I. Martinovského. -- Ústí nad Labem : Albis international. -- (1997), s. 33-42. -- ISBN 80-86067-14-9

 

 

Pijanské cechy v Plzni měly svoje řády / Vladimír Hrubý. -- In: Plzeňský deník. -- Roč. 8 (29.07.1999), s. 16

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

06.11.2008 13:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu