Informace o účetní profesi

Text dotazu

Dobrý den,

prosím o doporučení dalších zdrojů (i články v odborných časopisech) k profesi účetní - podnikatele (OSVČ nebo účetní firma). Např. role, postavení účetní, odpovědnost při výkonu účetní profese, náplň práce, komu se zodpovídá apod.

Našla jsem pouze tyto knihy:

KRUPOVÁ, Tereza. a Jan MOLÍN. Smlouvy při vedení účetnictví v návaznosti na nové občanské právo. Praha: Svaz účetních, 2015, 64 s. Metodické aktuality, 5. ISBN 978-80-87367-57-5.
(profesní odpovědnost, smlouva s klientem na vedení účetnictví)

NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Profesní chování a komunikace. 3., přeprac. a upr. vyd. Praha: ICU, 2011, 218 s. Vzdělávání účetních v ČR. Učebnice. ISBN 978-80-86716-74-9.
(historie účetní profese)

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

na základě Vašeho dotazu odesíláme seznam literatury. Co se týče monografií, velice často se jedná o jednu kapitolu, která se Vašemu tématu věnuje.

 

* SCHIFFER, Vladimír. Správně vedené účetnictví. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 274 s. Téma. ISBN 978-80-7357-575-5.

* MOLÍN, Jan. Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 188 s. ISBN 978-80-7357-600-4. - částečně o mlčenlivosti účetní

* SCHIFFER, Vladimír. Aktuality z vedení a kontroly účetnictví. Praha: Linde, 2008. 271 s. Praktické ekonomické příručky. ISBN 978-80-7201-721-8.

* Odpovědi na otázky z účetnictví a daní. Praha: Svaz účetních, 2010. 64 s. Metodické aktuality Svazu účetních, 3/2010. ISBN 978-80-87367-05-6. - odpovědnost účetního v krátké kapitole

* DRAŠTÍK, Antonín, ed. et al. Přehled judikatury. Trestné činy hospodářské. Praha: ASPI, 2005. 276 s. Přehledy judikatury. ISBN 80-7357-141-2.

* DOLEŽÍLEK, Jiří, ed. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. Praha: ASPI, 2006. 280 s. Přehledy judikatury; sv. 27. ISBN 80-7357-152-8.

* Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu ... Bukovjan, Petr et al. Praha: Dashöfer, ©2011- . ISSN 1804-7939.

* Smlouvy při vedení účetnictví v návaznosti na nové občanské právo. Praha: Svaz účetních, 2015. 64 stran. Metodické aktuality; 5. ISBN 978-80-87367-57-5.

* DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. xxvi, 428 s. Právnické osoby. ISBN 978-80-7357-344-7.

* Společnost s ručením omezeným v praxi. Knoblochová, Vladimíra a kol. Praha: Dashöfer, 2010-2010. ISSN 1804-2015. - možná

* SCHIFFER, Vladimír. Vnitřní kontrolní systém: významný nástroj ochrany majetku a hospodaření účetních jednotek. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009. 223 s. Téma. ISBN 978-80-7357-436-9.

* FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše a WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 430 s. ISBN 978-80-7357-299-0.

* DVOŘÁK, Tomáš. Osobní obchodní společnosti. Praha: ASPI, 2008. xxv, 318 s. Právnické osoby. ISBN 978-80-7357-383-6.

ŽÁROVÁ, Marcela. Regulace evropského účetnictví. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006. 184 s. ISBN 80-245-1046-4.

* MEJZLÍK, Ladislav. Účetní informační systémy: využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006. 173 s. ISBN 80-245-1136-3.

 

* Články

* HRUBÝ, Jan. Povolání účetní: zaměstnání nebo postavení?. Účetnictví, 1997, 32(11), s. 358-359. ISSN 0139-5661.

* KABÁT, Miroslav a DVOŘÁK, Miloš. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání účetních. Účetnictví, 1997, 32(4), s. 124-125.

* JOUZA, Ladislav. Mzdová účetní a škoda v zaměstnání. Výrobní družstevnictví, 1994, 40(15), s. 9. ISSN 0322-7677.

 

Dále přijďte do knihovny. Větší knihovny mají k dispozici databázi Anopress, což je licencovaný zdroj. V  této databázi jsme našli např. níže uvedené. Bohužel, nejsme oprávněni Vám poskytnout rešerši z tohoto zdroje na dálku.

Skóre:   0.97

Název: DAŇOVÝ PORADCE versus účetní

Zdroj:    Stavitel

Datum:                19.04.2017

Str.:       55

Zpracováno:      20.04.2017 04:16:00

Číslo:     4

Rubrika:               Ekonomika

Autor:   -jiki

Odkaz: http://stavitel.ihned.cz/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2017 11:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu