Informace o rodině, obec Rajské

Text dotazu

Dobrý den,narazila jsem nahodou na tento odkaz. Chtela bych sehnat informace o me rodine z obce Rajske, Vitovec,cp. 6. Kdy a kdo tam prvni zil a postavil nas dum a kolikata uz jsem generace a vubec jakekoli informace. Moc dekuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,
v současné době jsou vlastníci jednotlivých nemovitostí evidováni v katastru nemovitostí. Novější majitelé nemovitostí tedy budou uvedeni na příslušném katastrálním úřadu (http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx).   Katastrálním záznamům předcházely tzv. pozemkové knihy. Tyto dokumenty jsou uloženy buď ještě stále na katastrálním úřadu dané obce, ve velké části ovšem již byly převedeny do oblastních archivů. Pozemkové knihy navazovaly na tzv. gruntovní (pozemkové) knihy. Svazky gruntovních knih jsou archivovány oblastními archivy.  (http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0005 ).

Dle čísla popisného lze ve velké části případů dohledat majitele ve výše uvedených dokumentech přibližně do roku 1770, kdy bylo číslování domů uzákoněno.  Je ovšem třeba pamatovat na to, že v některých obcích mohlo dojít k přečíslování.

Opomenout nesmíme ani obecní kroniku.  Starší kroniky bývají archivovány okresními archivy (http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0006 ), novější kroniky vlastní a spravuje obec.

Velmi nápomocné Vám mohou být též matriky (viz níže).
V archivech ovšem můžete narazit na další vhodné zdroje, různé soupisy majetku, obyvatel apod.

Přehled dostupných archiválií k obci, ve které se Vámi hledaná nemovitost vyskytuje, můžete získat prostřednictvím databáze Ministerstva vnitra ČR - Archivní fondy a sbírky v České republice: http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx
Využít můžete též staré katastrální mapy: http://archivnimapy.cuzk.cz/

Více se o historii evidence vlastnictví movitého majetku můžete dočíst např. na stránkách: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx

Pokud se jedná o významnější kulturní památku, je možné, že k objektu byla vydána nějaká publikace či článek. Informace o případných tištěných dokumentech by obsahovaly následující katalogy a databáze:

Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc
Článková databáze ANL a ANL +: http://aleph.nkp.cz/cze/anl
Databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/
systém Kramerius: http://kramerius.nkp.cz

Bádáním v rodinné historii, rodopisem a rodovou posloupností se zabývá genealogie. Historii svého rodu můžete poodhalit prostřednictvím odborníků - genealogů či sama vlastním bádáním v archivních dokumentech.
Velmi záleží na tom, jak hluboko do historie chcete pátrat, tedy, kolik generací zpět chcete dohledávat. Přibližně tři generace zpět (Váš otec, děda a praděda) je často možné určit s pomocí rodinných dokumentů (tzn. rodných listů, oddacích listů, úmrtních oznámení apod.) a především s pomocí vzpomínek Vašich blízkých příbuzných. Poptejte se tedy na své předky a další příbuzné ve své rodině. Určitě zjistíte spoustu zajímavých informací, které doplní různé rodinné fotografie a dokumenty. Tento první krok v bádání po předcích je nejsnazší a nejucelenější. Ze vzpomínek a rodinných dokumentů si můžete udělat celkem ucelenou představu, jací Vaši blízcí příbuzní byli, čím se zabývali, jak žili.
Čím více půjdete při svém bádání do minulosti, tím méně dokumentů a informací budete mít k dispozici. U generací, pro které již nejsou záznamy v rodinných dokumentech, je třeba využít matriční záznamy uložené na matrikách obce či města (živé matriky - přibližně konec 19. a celé 20. století) a oblastních archivech (http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0005) (matriky přibližně od poloviny 17. století do konce 19. století). Velká část těchto matrik je již v současné době dostupná v digitalizované podobě: http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/.
Přehled jednotlivých dostupných matrik uvádí každý oblastní archiv na svých stránkách.
Při pátrání je vždy třeba vycházet z informací, které získáte při studiu předchozích generací, tzn. např. z matričního zápisu narození pradědečka zjistíte jména jeho otce a matky, které budete dále vyhledávat.
Toto archivní pátrání je ovšem náročnější na čas, neboť ne vždy jsou v matrikách uvedeny rejstříky. Situaci ztěžuje také písmo, které je často psáno kurentem, v některých případech německy, starší záznamy jsou často psány latinsky.

Více informací o genealogickém pátrání Vám poskytnou následující  knihy a zdroje:
* PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie. Praha : Libri, 2006. 137 s. ISBN 80-7277-307-0.
* SVOBODA, Vladimír. Minimum o rodokmenu. Praha : Olympia, 1998. 78 s. ISBN 80-7033-549-1.
* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie. Praha : IZ, 2000. 136 s. ISBN 80-240-1080-1.
* MAREČKOVÁ, Marie. Příručka praktické genealogie : jak sestavit rodokmen.Praha ; Litomysl : Paseka, 2005. 193 s. 80-7185-769-6.
* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Úvod do genealogie : kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha : Horizont, 1995. 94 s. ISBN 80-7012-082-7.
* Genea: http://www.genea.cz/

 

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2015 11:29

Václav Vítovec píše:
Pondělí 21.09.2015 09:30
Při tvorbě rodokmenu jsem skončil u Matěje Vítovce narozeného odhadem kolem roku 1740 -1750 v obci Rajské (Rajsko).Jeho syn Matěj nar.1769 se přiženil do Tržku č.1 v roce 1793 ke vdově po Linhartu Livařovi , rodem Petrmichlová(Michlová) z Křištína.
Václav Vítovec píše:
Sobota 26.09.2015 22:03
Při tvorbě rodokmenu jsem skončil u Matěje Vítovce narozeného odhadem kolem roku 1740 -1750 v obci Rajské (Rajsko) -OPRAVUJI
Při tvorbě rodokmenu jsem skončil u Václava Vítovce narozeného odhadem kolem roku 1740 v obci ?????. Bydlel v obci Rajské (Rajsko)
Václav Vítovec podle pozemkových knih uložených v SOA Klášter u Nepomuka koupil statek v Rajském č.6 od hraběte Emana Kolowrata.Později byl majitelem jeho vnuk Martin Vítovec , syn Josefa Vítovce (Josef měl bratra Matěje Vítovce-Tržekč.1 a pravděpodobně byl i jeho bratr Jakub Vítovec z Rajského č.6 , který se oženil 14.2. 1790 s Kateřinou Kolářovou z Podolí č.7)Bohužel se nedochovala matriční kniha,kde by měli být zápisy o narození těchto bratrů.Podrobnější údaje budu zjišťovat z pozemkových knih a soupisů poddaných.Sice jsou již digitalizované,ale nejsou zpřístupněny na internetu.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu