Informace o Boleveckém rybníku

Text dotazu

Kdy jezdila Výletní loď na Boleveckem rybníku v Plzni.

Odpověď

Z dostupných zdrojů jsme zjistili pouze:
"Na severní straně rybníka je dlouhá písčitá pláž, v jejímž středu byla v r. 1921 zřízena městem Plzní výletní restaurace Ostende, která byla pronajata restauratérovi Josefu Zukrieglovi. Byla vybavena kabinami a půjčovnou loděk. Značné obliby prosperujícího koupaliště využil jeden plzeňský podnikatel, který si pořídil motorový člun k přepravě návštěvníků směrem od Bílé Hory. Postavením lávky tato živnost zanikla. Zbudoval ji Měšťanský pivovar jako komunikačně vhodný přístup k Otende."
Citováno z publikací:
Bolevec a okolí : (městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 7 - Radčice, části Chotíkova, Ledec, Záluží, Třemošné, Zruče a Sence) / [autoři Miloslav Janeček a kol.]. -- Plzeň : Sdružení boleveckých rodáků, 1999, s. 250. - sig. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje je 31A83982.
Nebo též Bolevec a okolí : (městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 7 - Radčice, části Chotíkova, Ledec, Záluží, Třemošné, Zruče a Sence) / [autoři: Miloslav Janeček a kolektiv]. -- Plzeň : Starý most, 2001. -- s 250. ISBN 80-238-7629-5. - sig. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje je 31A92758.

Podobné informace jsou dostupné také na
PTÁČEK, Lukáš. Současné rybníky [Bolevecké rybníky : moje školní stránky]. In GOP -- Úvodní stránka [Gymnázium Luďka Pika v Plzni] [online]. Plzeň : Gymnázium Luďka Pika [cit. 4.6.2006]. Dostupné na www:
http://www.gop.pilsedu.cz/vt/vt8/ptacek/3.html. Autor citoval z výše uvedených knih.

Použité zdroje:
katalogy SVK PK, dtb regionálních informací, oborové bibliografie, přímá excerpce monografií, statí a článků z periodického tisku.

Pro využití rešeršních služeb Vám doporučujeme návštěvu pracoviště speciální
studovna, viz. http://www.svkpl.cz/bis2.htm.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

06.12.2007 16:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu