Informace ke klášteru křížovníků Božího hrobu a Kostel svatého Petra a Pavla (Praha - Zderaz)

Text dotazu

Dobrý den, prosím vás o informaci k původu a založení kláštera křížovníků Božího hrobu a dřívějšímu kostelu svatého Petra a Pavla (Praha - Zderaz). Zejména proč a zde kostel vznikly, co se tam konalo, případně jiné zajímavosti k této věci. Děkuji předem

Odpověď

Dobrý den,

kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlu stával již v roce 1115. Při něm byl asi roku 1190 bratry Kojatou a Všeborem založen klášter křižovníků Božího hrobu. V době husitských válek byl pobořen a trvalo až do roku 1438, než se několik málo křižovníků navrátilo zpět, komunita však spíše živořila a zanikla roku 1531. Od té doby zde sídlívali jen probošti řádu. Románský kostel zůstal zříceninou. V roce 1699 sice odkázal novoměstský měšťan Mazánek 10 tisíc zlatých na stavbu nového chrámu, ale částka nedostačovala. Proto se probošt Steinemann pokusil získat další prostředky od samotného císaře Karla VI. Ten pak roku 1722 poskytl další sumu ve výši 10 tisíc zlatých. Týž rok mohla být stavba v prostoru dnešního nádvoří dokončena. Současně byla v klášterní zahradě vybudována i kaple Božího hrobu, svatyně obdélníkového půdorysu s vížkou. Avšak netrvalo dlouho a znění josefínských reforem dolehlo i sem. Roku 1785 byl klášter zrušen a dán k dispozici vojenskému eráru. Do roku 1902 zde nakonec sídlil sklad dekorací Národního divadla. Roku 1905 byl celý komplex, s výjimkou kaple, zbořen, aby uvolnil své místo Technice (dnešní ČVUT). Dnes kaple již neslouží svému účelu.

Z kláštera se dochovaly fragmenty - zbytky klášterního ambitu, zbořeného r. 1905, ve dvoře domu č. 10 v ulici Na Zbořenci, zbytky zdiva v domě č. 8 v ulici Na Zderaze a kaple Božího hrobu u domu č. 8 v ulici Na Zbořenci.

 

Další informace je možné nalézt také v následujících zdrojích:

Některé informace můžete získat také z internetu, např. poměrně podrobně jsou informace ke kostelu sv. Petra a Pavla zpracovány na Wikipedii (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Zderaz)), heslo obsahuje také další odkazy na literaturu; nebo například informace na stránkách http://www.schnablova.net/Sakralni%20architektura/Praha/Popisy/N30.html či https://sik.vse.cz/ss/radkrizov.pdf.

Použité zdroje

* BEDRNÍČEK, Pavel. Příběhy pražských svatyní. Praha: Volvox Globator, 2009. s. 29. ISBN 978-80-7207-706-9. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:0fbc5810-151b-11e5-9192-001018b5eb5c
* BEČKOVÁ, Kateřina. Nové Město. Praha: Schola ludus - Pragensia, 1998. s. 302. ISBN 80-900668-9-5. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:fd828d60-d1ee-11e3-94ef-5ef3fc9ae867
* DAVID, Petr a Vladimír SOUKUP. 1111 památek a zajímavostí Prahy. Praha: Kartografie, 2001. s. 157. ISBN 80-7011-612-9. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:2cd12da0-9420-11e7-83f8-001018b5eb5c

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.08.2019 15:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu