Informace k Potřebnost bytové výstavby v Praze

Text dotazu

Dobrý den , potřeboval bych zjistit nějaké
informace o ke zpracování bakalářské práce o potřebnost bytové výstavby v
Praze. Zajímala by mě např. statistika zhruba od roku 1990 do 2010 kolik
domů bytových domů se postavilo, je rozestavěných, nebo se plánujje
postavit, ve srovnání s bytovým fondem hl. m . Prahy a developeřskými
projekty, nebo popřípadě, kde bych se k jakýmkoli informacím na toto téma
dostal. Dále by mě zajímala nějaká studie, vize na toto tíma, nebo něco
blízkého danému tématu.

Odpověď

Dobrý den,

statistické údaje z oblasti bytové výstavby jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu, pro Prahu přímo na http://www.praha.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/bydleni-xa , pro stavebnictví obecně, včetně bytové výstavby, pak souhrnně na adrese http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stavebnictvi .

Některé statistické výstupy a další analýzy/studie vyšly také v knižní podobě, záznamy jsou dostupné v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc):  

Analýza bytové výstavby v územích České republiky ... / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ ve spolupráci s ÚRS Praha. Praha : Český statistický úřad, [200-]-. sv. ; 30 cm. (Průmysl, stavebnictví. Stavebnictví) (Průmysl, energetika, stavebnictví. Stavebnictví). 1x za 2 roky

* bytová výstavba -- Česko -- 1991-2010 * statistiky

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20061639180_2.pdf  

Bytová výstavba a úroveň bydlení v hl. m. Praze 2001 až 2004 / zpracoval Český statistický úřad, Krajská reprezentace hl. m. Praha. Praha : Český statistický úřad, 2005. 34 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm. -- (Regionální publikace. Informace o regionech, městech a obcích ; roč. 2005). ISBN 80-250-1056-2.

* bytová výstavba -- Česko * bytový fond -- Česko * bydlení -- Česko * Praha (Česko) * statistiky

Bytová výstavba v České republice v.... -- [Č. 1 (1996?)]-. Praha : Český statistický úřad, [1996?]-. sv. ; 30 cm. (Statistické informace. Řada 10, Investiční a bytová výstavba). 4x ročně

Popsáno podle: Č. 1. čtvrtletí (1996). Součástí názvu je období běžného roku.

* stavebnictví * bytová výstavba * statistika * časopisy orgánů státní správy

Praha a Středočeský kraj - území intenzivních vztahů 2000-2008 / zpracoval ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Praha. Praha : Český statistický úřad, 2010. 106 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm. (Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích ; roč. 2009).ISBN 978-80-250-1989-4.

* obyvatelstvo -- Česko -- 20.-21. stol. * migrace obyvatelstva -- Česko -- 20.-21. stol. * zaměstnanost -- Česko -- 20.-21. stol. * dojížďka do zaměstnání -- Česko -- 20.-21. stol. * bytová výstavba -- Česko -- 20.-21.

stol. * suburbanizace -- Česko -- 20.-21. stol. * Praha-oblast (Česko) * Středočeský kraj (Česko) * statistiky * studie

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20092024216_1.pdf  

Statistická informace o soukromé bytové výstavbě v hl. m. Praze. Praha : Český statistický úřad, 1994. 3 s., 15 s. tab. ; 29 cm.

* Praha (Česko) * bytová výstavba * obytné domy * soukromá výstavba * statistiky * výstavba bytová soukromá - Praha - r. 1993 - přehledy statistické

Průmysl a formy bytové výstavby : "Dosavadní zkušenosti a perspektivy bytové výstavby", aneb, "Udržitelný rozvoj bytové výstavby" : mezinárodní konference : 20.10.2009, Václavské nám. 31, Praha 1 / pořadatelé Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, ČSSI, ČKAIT ; [editor Renata Zdařilová]. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. 157 s. : il., mapy, formuláře ; 25 cm. ISBN 978-80-248-2084-2.

* bydlení -- Česko -- 20.-21. stol. * bytová výstavba -- Česko -- 20.-21. stol. * bytová politika -- Česko -- 20.-21. stol. * panelová sídliště -- 20.-21. stol. * sborníky konferencí

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200912/contents/nkc20092006499_1.pdf  

Výzkum proměn bydlení v České republice : sborník prací k dílčí zprávě o řešení projektu GAČR č. 103/05/2775 "Výzkum proměn bydlení v České republice" za rok 2007 / [editor Martin Ferko]. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 211 s. : il., mapy ; 30 cm. ISBN 978-80-248-1672-2.

* bydlení -- Česko * bytové hospodářství -- Česko * bytová výstavba -- Česko

* sborníky

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200802/contents/nkc20081786142_1.pdf  

Některé aktuální informace byste mohl nalézt také v článcích z tisku a odborných periodik prostřednictvím článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ), do vyhledávacího pole předmět je možné zadat spojení byt? and výstavb? and prah?, kdy znaménko "?" nahrazuje v zadaných výrazech libovolný počet znaků.

Další prameny by Vám mohly doporučit i odborné knihovny zaměřené na oblast ekonomie a sociálních věd, např. Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (http://ciks.vse.cz ) nebo Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz ).

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2011 12:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu