Informace k neobykle tuhé zimě 1928/1929

Text dotazu

Dobrý den, zajímá mě téma neobvykle krutých mrazů, které postihly Evropu v únoru 1929, ale nepodařilo se mi k tomuto tématu sehnat jakoukoli relevantní literaturu, či alespoň citace dobového tisku apod. Chtěl bych se tedy zeptat, zdali takovýto materiál existuje.

Odpověď

Dobrý den,

o mrazech v roce 1929 se zmiňuje dobový tisk. Níže Vám přinášíme několik vybraných úryvků ze zdigitalizovaných periodik.

 „Třeskuté mrazy nepolevují: Včera zaznamenány mrazy přes -40°C – Železniční doprava ochromena – Školní docházka se omezuje.

Za dnešní noci mráz v Československu nepolevoval a protože i státní meteorologická služba hlásí další tuhé mrazy, lze mluvit o mrazivé pohromě…. Rekorda dosáhly mraz všude včera. V Praze bylo minus 28 stupňů Celsia, což je největší únorový mráz do roku 1733 (špatně čitelné datum!)v , Brně minus 30,7, což je největší mráz od r. 1848, v Bratislavě minus 29 st. C , což je největší zima na Slovensku od r. 1860. Jinde byla zima ještě větší. Největšího minima dosáhly České Budějovice, toiž minus 41 st. C……. Je pochopitelno, že nejvíce byly těmito krutými mrazy postiženy dráhy, ….. Mrazy trpí také meziměstské telefony. … Ministerstvo školství dalo včera všem učitelům a správcům národních škol zmocnění, aby dali potřebnou dovolenou školním dětem, jež by za nynějších výjimečných mrazů mohly docházkou do školy nebo pobytem v nevytopených školách trpět úhony na zdraví. … [děti i dělníci měli omrzliny ...]… Velké nesnáze mají četná venkovská města s vodovody, které skoro všude zamrzly. V Praze zatím kalamita nehrozí.”

Nedostatek uhlí ve Vídni. Německo bylo také postiženo….

Zdroj:

Lidové noviny. Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 12.2.1929, 37(79). s. [1]. ISSN 1802-6265. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:94a5ce0b-f47c-4e7b-9168-e1dd8a2aaa4c

 

Úhrady živelních škod na majetku domovním. …..  Katastrofální mrazy a větrná smršť poškodily letošního roku v nebývalé míře majitele domů a domků. Hlavně ve venkovských městech a obcích, takže opravy poškozených domů, potrubí, zdiva, střech, oken, vodovodu apod. vyžádaly si milionových nepředvídatelných nákladů. ….“

Zdroj:

Moravská orlice. František Uman, 8.12.1929, 67(51). s. 6. ISSN 1803-117X. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:638cc0b0-4b91-11e8-946a-005056825209

Mrazy způsobují velké škody též na ovocném stromoví. Podle úsudku odborníků, ponese dlouhou dobu škodlivé následky krutých mrazů letošní zimy též ovocné stromoví. Jmenovitě mnoho mladších a mladých stromů třešňových bylo totiž mrazy roztrháno.“

Zdroj:

Moravská orlice. František Uman, 3.3.1929, 67(9). s. 7. ISSN 1803-117X. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:7e83ad20-4b91-11e8-ab92-5ef3fc9ae867

…“Nynější uhelná kalamita ukázala nám, bohužel až příliš krutě, smutnou skutečnost o nedostatečné organisaci celého našeho hospodářského ústrojí. Stačilo, aby roznemohlo se více lidí, aby přišlo několik dní krutých mrazů. Důsledkem toho nastala u nás o uhlí taková nouze, že v domácnostech schází i nejnutnější otop.“ ….

Zdroj:

Moravská orlice. František Uman, 24.2.1929, 67(8). s. [1]. ISSN 1803-117X. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:628ed8b0-4b91-11e8-98e3-5ef3fc9bb22f

Není včel. …. Většina jich pohynula letošnímu krutými mrazy a zbytky, jež krutou zimu přežily, jsou velmi slabé.“

Zdroj:

Moravská orlice. František Uman, 9.6.1929, 67(23). s. 6. ISSN 1803-117X. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:1c2618c0-4b91-11e8-bd42-5ef3fc9bb22f

 

 „Letošní mimořádná zima s třeskutými mrazy, jakých není u nás pamětníka, vyvolává zajisté v mnohých z nás zájem, byly-li takové zimy už ve střední a jižní Evropě. Máme vůbec práce naříkat? Nebylo to někdy ještě horší než letos?

Zdroj:

Moravská orlice. František Uman, 10.2.1929, 67(6). s. 2. ISSN 1803-117X. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:0ce9fdd0-4b92-11e8-afec-005056827e51

 

Prohlubování hrobů dynamitem. Trvalými mrazy ztuhla půda – jak již zaznamenáno – do takové hloubky, že kopání hrobů na hřbitovech spojené jest s největšími obtížemi, ježto země až do hloubky jednoho metru jest umrzlá jako kámen, takže obyčejnými nástroji nelze ji zdolati. Na některých hřbitovech zžívají košů s hořícím koksem, aby půda mohla býti po vrstvách roztáta. Ještě radikálnějšího prostředku užívají v Tachově, kde se zmrzlá půda na hřbitově trhá dynamitem. Nemohou si jinak pomoci, ježto se tam nahromadilo tolik úrtím že nutno sáhnout k tomuto nejkrajnějšímu prostředku. Všichni obecní dělníci jsou nyní na tachovském hřbitově zaměstnáni.“

Zdroj:

Moravská orlice. František Uman, 24.2.1929, 67(8). s. 3. ISSN 1803-117X. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:62ab6160-4b91-11e8-98e3-5ef3fc9bb22f

 

Dále jsme o rekordně studeném začátku roku 1929 našli spíše kusé informace, povětšinou v geografické a meteorologické literatuře. Ve vydání časopisu Lidé a země z roku 1979, padesát let od rekordního naměřeného teplotního minima v Litvínovicích u Českých Budějovic, se lze např. dočíst, že nejtvrdší mrazy trvaly od 22. ledna do konce února, na zemi ležela sněhová pokrývka do výše až 26 centimetrů či že v litvínovické stanici v rámci těchto měření praskl standardní rtuťový teploměr. Je zde uveden též dobový teplotní přehled pro celou ČSR s mapkou. Rekord pak zaznamenal jistý V. Hlaváč, zdejší meteorolog. 

K prostudování doporučujeme následující zdroje:

Lidé a země: zeměpisný a cestopisný měsíčník. Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 2.1979, undefined(2). s. 91. ISSN 0024-2896. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:2f557cf0-b171-11e4-9a04-5ef3fc9bb22

Věda a život: časopis Československé společnosti pro šíření poltických a vědeckých znalostí. Praha: Orbis, 04.05.1989, undefined(5). s. 28. ISSN 0322-8258. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:fbae9470-08c9-11e6-83da-001018b5eb5c

Věda a život: časopis Československé společnosti pro šíření poltických a vědeckých znalostí. Praha: Orbis, 04.05.1989, undefined(5). s. 28. ISSN 0322-8258. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:fbae9470-08c9-11e6-83da-001018b5eb5c

Hlaváč, V: Protokol o služební cestě vykonané dne 12. března do Českých Budějovic. Praha, SÚM 1929. [Nepublikováno.]

http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1297345451

http://www.cmes.cz/cs/node/393

https://sever.rozhlas.cz/pribehy-z-kalendare-rekordni-mrazy-v-liberci-1929-6828323

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.06.2021 20:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu