Informace o firmě

Text dotazu

Prosím o bližší informaci k firmě Karel Mrázek, s názvem továrna na knihařskou galanterii, působila v letech 1940-1942? v Melantrichově ulici v Praze. Zajímá mě název firmy, od kdy do kdy působila a kde přesně. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den pane Káňo,
snažili jsme se dohledat onu firmu Karla Mrázka, kterou zmiňujete ve Vašem dotazu, ovšem příliš úspěšní jsme bohužel nebyli.
Jediné co jsme našli, byly reklamy ve starých novinách, ovšem ty v určitých bodech neodpovídají Vašemu zadání. Reklamy se nachází v novinách, které jsou dostupné v rámci digitální knihovny Kramerius (http://kramerius.nkp.cz ). 
Jedná se převážně o noviny z dvacátých let 20. století (tedy nikoli 40. léta uvedená v dotazu), kdy jistý pan Karel Mrázek otiskuje v novinách reklamu na svůj obchod s papírenským zbožím a službami spojenými s knihařstvím. Jeho obchod se ovšem nenachází v Melantrichově ulici, nýbrž v Jindřišské č. 8.

Na ukázku Vám uvádíme přepis jedné z reklam, která byly otištěna v Časopise československých knihovníků, r. 1939, roč. 8, č. 3, str. 187.
"Ruční papíry a japony. Kyselovy, Solarovy a Ehrlichovy předsádky. Škrobové papíry. Francouzské pergameny na vazbu a základní listiny nabízí Karel Mrázek, Praha II, Jindřišská 8, telefon 323-22."

Další reklamou je např. nabídka na přeměnitelný lis a informace, že veškeré druhy papírů a předsádek jsou k dispozici na skladě. Opět zmíněna Jindřišská 8.

První reklama byla v novinách uvedena  v roce 1918, poslední v r. 1929, což ovšem nelze s určitostí pokládat za data působení obchodu Karla Mrázka.

Ve vydání Moravské orlice ze dne 19.2.1922, str. 5 se lze také dočíst, že Karel Mrázek vystavoval ozdobné předměty papírové, předsádky, krabice a dopisní papíry na výstavě I. uměleckého průmyslu československého v Praze v Umělecko-průmyslovém muzeu (Sanytrova ul.).


Více se nám bohužel nepodařilo zjistit, ani jsme nikde nenašli záznam o firmě Karla Mrázka v Melantrichově ulici  ve 40.letech 20. století.  Procházeli jsme knihy o Praze a její historii, zda by zde nebyly uvedené obchodníci v daných ulicích, dále seznamy podniků a knihařských spolků. Seznam projitých knih uvádíme:
* Díly knihy: JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Co v průvodcích nebývá.

* RUTH, František. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl I, Ulice Anenská - Karlov. Vyd. 2., v NLN 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 472 s., 17 s. barev. il. ISBN 80-7106-131-X.

* BEČKOVÁ, Kateřina. Nové Město. Vyd. 1. Praha: Schola ludus - Pragensia, 1998. 386 s. Zmizelá Praha; sv. 1. ISBN 80-900668-9-5.

* KUČERA, Jaroslav a Beneš, Pavel, ed. Historie a současnost Prahy 1: [publikace k 30. výročí založení obvodního národního výboru Praha 1]. Praha: Novinář, 1990. 166 s.

* 400 let knihařských spolků - historické a moderní knihařství. Praha: Národní technické muzeum, 2001. 47 s. Rozpravy Národního technického muzea v Praze; 168. ISBN 80-7037-097-1.

* Adresář českých firem pražských k IX. sletu všesokolskému: nákupní příručka pro sokolstvo a návštěvníky sletu. V Praze: Národohospodářská Jednota, 1932. 79 s. Národohospodářská Jednota v Praze; 8.

S dotazem se můžete obrátit na Archiv hlavního města Prahy (http://www.ahmp.cz), který by mohl ve svých fondech mít informace o podniku Karla Mrázka. Přehled fondů  a sbírek naleznete na adrese http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page , prohledávání fondů je také možné na adrese http://www.ahmp.cz/index.html?wstyle=2&catalogue=1.
Přejeme Vám hodně štěstí při Vašem případném dalším pátrání.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2012 13:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu