Inflace, regulace inflace

Text dotazu

Co si mám představit pod pojmem regulace inflace?

Odpověď

Uvádím stručné a doufám i jasné vysvětlení pojmů, dále pak literaturu a

internetové zdroje, kde najdete více podrobností o problematice. Text je

zpracován s použitím knihy Přehled ekonomie (A. Gillespie) a několika

internetových zdrojů, citace a odkazy jsou uvedeny v seznamu zdrojů.

Inflace je trvalé zvýšení celkové cenové hladiny. Měří se pomocí indexu

spotřebitelských cen, který udává množství zboží a služeb, které spotřebuje

průměrná rodina za rok. V ČR má 775 položek. Sleduje se zde potravinářské

zboží, veřejné stravování, nepotravinářské zboží a služby. Ve skutečnosti

je pravděpodobné, že inflace nevzniká pouze z jedné příčiny, ale na jejím

vzniku se spolupodílí celá řada příčin.

Příčiny inflace - příliš vysoká poptávka v ekonomice (inflace poptávkového

typu)

                                 - vysoké náklady nutící firmy ke

                                 zvyšování cen (inflace nákladového typu)

                                 - nadměrným růstem peněžní zásoby

Typy inflace - plíživá (pomalu rostoucí asi 5-6%)

                              - pádivá (vysoká od 10% do několika set %)

                              - hyperinflace (extrémně vysoká, několik

                                tisíc %)

Důsledky inflace -  kupní hodnota peněz klesá

                                        - snížení životní úrovně

                                        - snížení míry úspor

                                        - zhoršení konkurenceschopnosti

                                         tuzemských výrobků v zahraničí

                                        - zvýhodnění dlužníků

Regulace inflace

Stát má možnost regulovat inflaci prostřednictvím národní (centrální)

banky, a to např. zvýšením úroků z vkladů nebo zvýšením hodnoty měny.  Dále

je možné regulovat ceny některého druhu zboží, zvyšovat daně, snížit

některé sociální dávky, snížit veřejné výdaje, zvýšit podporu podnikání.

Opatření v oblasti cen a důchodů jsou pokusy státu kontrolovat zvýšení cen

nebo důchodů (popř. obojího pomocí legislativních opatření

Kvantitativní teorie peněz a monetaristé

Cenová hladina se přímo vztahuje k peněžní nabídce. Aby stát mohl

kontrolovat ceny (a tak i inflaci) měl by mít pod kontrolou peněžní

nabídku.

Literatura:

Gillespie, Andrew: Přehled ekonomie :  klíčová témata, pojmy a zákonitosti.

Praha : Portál, 2002.

Mandel, Martin: Centrální banka v otevřené ekonomice. Praha : Vysoká škola

ekonomická, 1994.

Revenda, Zbyněk: Centrální bankovnictví. Praha : Management Press, 2001.

Revenda, Zbyněk: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha, Management Press,

2005.

Mandel, Martin: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Praha :

Management Press, 2008.

Holman, Robert: Ekonomie. Praha : C.H. Beck, 2005.

Handbook of monetary economics. Vol. 1, 2 / edited by Benjamin M. Friedman,

Frank H. Hahn. Amsterdam : Elsevier, 1990.

Internetové zdroje:

http://france.blog.idnes.cz/c/83652/Money-money-money.html

http://www.finance.cz/zpravy/finance/42750-co-to-je-kdyz-se-rekne-inflace-/

http://www.mesec.cz/clanky/o-inflaci-prevazne-vazne/

http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=649

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kohout.php?itemid=9466

http://www.finmag.cz/clanek/5800/

http://www.ceed.cz/makroekonomie/30_operace_s_CP.htm

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

28.04.2010 11:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu