Inflace, recese - ekonomika ČR

Text dotazu

Dobrý den, vybrala jsem si téma na bakalářskou práci recesní a inflační mezery ekonomiky v ČR. Chtěla bych Vás touto cestou požádat, jestli byste mi poradili, ze kterých knih bych mohla čerpat. Děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty a zdroje dat k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

inflační mezera

recesní / deflační mezera

inflace, recese, deflace

makroekonomická analýza / makroekonomické indikátory

Česká republika / Česko

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Babecký, Jan, Coricelli, Fabrizio a Horváth, Roman. Assessing inflation persistence: micro evidence on an inflation targeting economy. Prague: CERGE-EI, 2008. 44 s. Working paper series, 353. ISBN 978-80-7343-153-2.

Beneš, Jaromír a Vávra, David. Eigenvalue decomposition of time series with application to the Czech business cycle. Praha: Czech National Bank, 2004. 24 s. Working paper series / CNB; 8/2004.

Brčák, Josef et al. Česká republika ve světle ekonomických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 206 s. ISBN 978-80-7380-369-8.

20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. 1. vyd. Praha: Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. 138 s. ISBN 978-80-87764-00-8.

Izák, Vratislav. External factors in Czech disinflation: (dynamic analysis). Praha: Czech National Bank, 2001. 51 s. WP; no. 35. ISBN 80-238-7992-8.

Mahadeva, Lavan a Šmídková, Kateřina. What is the appropriate rate of disinflation to be targeted in the Czech economy?. Praha: Czech National Bank, 2001. 34 s. WP; no. 33. ISBN 80-238-7669-4.

Singer, Miroslav et al. Inflace: krátkodobý výkyv, nebo střednědobá hrozba?: sborník textů. Vyd. 1. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008. 111 s. Ekonomika, právo, politika, č. 69/2008. ISBN 978-80-86547-04-6.

Sláma, David. Ekonomická analýza rozpadu Československa. Praha, 2010. Vedoucí práce Zdenka Vostrovská.

Tůma, Petr. Cílování inflace v České republice a vybraných zemích. Praha, 2008. Vedoucí práce Slavoj Czesaný.

Žák, Milan a Češková. Analýza: inflace v České republice v období transformace. Praha: Česká národní banka, 1995. 48 s., příl. Česká národní banka. Měnový odbor; poř. č. 4.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Filip, Radek. Vývoj ekonomiky České republiky v průběhu transformace. Praha, 2007. Vedoucí práce Lubomíra Breňová.

Hradilová, Petra. Ekonomické souvislosti rozpadu československé federace v letech 1990-1992. Praha, 2011. Vedoucí práce Pavel Szobi.

Novotný, Dalibor. Analýza a modelování makroekonomického vývoje v České republice. Praha, 2012. Vedoucí práce Jitka Bartošová.

Spálovský, Mojmír. Vývoj a analýza inflace v ČR v letech 1993 - 2006. Praha, 2007. Vedoucí práce Jiřina Burgerová.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Český statistický úřad – Databáze, registry

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/databaze_registry

Český statistický úřad – Statistiky (inflace, HDP, zaměstnanost …)

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky

MAKROEKONOMETRICKÉ MODELOVÁNÍ ČESKÉ EKONOMIKY A VYBRANÝCH EKONOMIK EU

http://ekf.webportal.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/ekf/saei/cs/okruhy/Text/SAEI_VOL04_ex.pdf

Měnověpolitické publikace - Zprávy o inflaci

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/index.html

Ministerstvo financí ČR – Makroekonomika

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/makroekonomika

TRAJEKTORIE FISKÁLNÍ POLITIKY ČR V 90-TÝCH LETECH A KONCEPCE FISKÁLNÍ POLITIKY PO VSTUPU DO EU

http://is.muni.cz/th/319909/esf_m/Trajektorie_fiskalni_politiky_CR_v_90-tych_letech_a_koncepce_fiskalni_politiky_po_vstupu_do_EU.pdf

Vývoj strukturálního salda státního rozpočtu v České republice po vstupu do EU

http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/cerei/cs/Papers/VOL14NUM03PAP07.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.10.2013 12:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu