Inflace ČR, Jugoslávie, Německo, Španělsko

Text dotazu

Dobrý den,
píši maturitní práci na téma inflace v historických souvislostech. Chtěla bych se zaměřit především na teorii inflace v Jugoslávii, Německu a Španělsku - Mayské zlato. Nakonec bych chtěla shrnout inflaci v ČR. Chtěla bych se zeptat, jestli k tomu nemáte nějaké knihy. Předem děkuji za Vaši ochotu a čas.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

inflace

vývoj

dějiny

historie

Česká republika

Jugoslávie

Německo

Španělsko


Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Ball, R. J. Inflation and the theory of money. London: Allen & Unwin, 1966. 313 s. Minerva series of students' handbooks; 12.

Basch, Antonín. Teorie inflace. V Bratislavě: Právnická fakulta University Komenského, 1922. 116 s. Knihovna Právnické fakulty University Komenského v Bratislavě; sv. I.

(http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/record/detail.aspx?ID=548)

Feldman, Gerald D. The great disorder: politics, economics, and society in the German inflation, 1914-1924. New York: Oxford University Press, 1997. xix, 1011 s. ISBN 0-19-510114-6.

Frait, Jan a kol. Makroekonomie pro základní a středně pokročilý kurs. Ostrava: Mc Prom, 1994. xiii, 179 s.

Gapinski, James H. The Economic structure and failure of Yugoslavia. Westport, CT: Praeger, 1993. xv, 212 s. ISBN 0-275-94600-2.

Hala, Michal. Ekonomický vývoj zemí jihovýchodní Evropy od 60. let. Praha, 2000. Vedoucí práce Pavel Dufek.

Harrison, Joseph. The Spanish economy: from the Civil War to the European Community. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 78 s. New studies in economic and social history. ISBN 0-521-55281-8.

Jurečka, Václav a kol. Makroekonomie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 342 s. Expert. ISBN 978-80-247-4386-8.

Lambl, Adolf. První inflace v dějinách lidstva. Praha: Adolf Lambl, 1936. 167 s. (http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/record/detail.aspx?ID=448)

Pelikán, Jan a Tejchman, Miroslav. Dějiny Jugoslávie (1918-1991). Praha: Karolinum, 1996. 91 s. ISBN 80-7066-939-X.

Rašín, Alois. Inflace a deflace. V Praze: Česká národohospodářská společnost, 1922. 23 s. Sbírka přednášek pořádaných Českou národohospodářskou společností; 1921-1922, IV.

(http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/record/detail.aspx?ID=391)

Rossi, Sergio. Money and inflation: a new macroeconomic analysis. Cheltenham: Edward Elgar, ©2001. li, 238 s. ISBN 1-84064-857-0.

Táncošová, Judita. Makroekonómia. 4, Inflácia. 2. preprac. vyd. Bratislava: Iura edition, 2005. 126 s. Ekonómia; 140. ISBN 80-8078-044-7.

Widdig, Bernd. Culture and inflation in Weimar Germany. Berkeley: University of California Press, ©2001. xvi, 277 s. Weimar and now: German cultural criticism; 26. ISBN 0-520-22290-3.


Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Bisová, Sára. Modely vývoje inflace a její volatility v ČR. Praha, 2011. Vedoucí práce Roman Hušek.

Fiala, Petr. Inflace pohledem rakouské školy. Praha, 2008. Vedoucí práce Václav Rybáček.

Holoubek, Lukáš. Faktory ovlivňující vztah mezi peněžní zásobou a inflací. Praha, 2013. Vedoucí práce Josef Jílek.

Hrušková, Martina. Španělská ekonomika a postavení Španělska v Evropské unii. Praha, 2006. Vedoucí práce Vladimír Jeníček.

Hubálek, Ondřej. Analýza vývoje inflace v ČR. Praha, 2011. Vedoucí práce Roman Hušek.

Hudec, Tomáš. Charakteristika vývoje španělské ekonomiky po pádu Frankovy diktatury. Praha, 2012. Vedoucí práce Radek Čajka.

Málek, Jakub. Vývoj měnové politiky v České republice od roku 1990. Praha, 2011. Vedoucí práce Dalibor Dočkal.

Nguyen, Tran Anh Tuan. Modelování a prognózování inflace. Praha, 2012. Vedoucí práce Roman Hušek.

Ptáčníková, Veronika. Vývoj ekonomik ČR a Slovenska v posledních 20 letech. Praha, 2010. Vedoucí práce Josef Abrhám.

Souček, Petr. Státy bývalé Jugoslávie na počátku 21. století. Praha, 2010. Vedoucí práce Martina Jiránková.

Spilková, Eliška. Srovnání zemí západního Balkánu. Praha, 2010. Vedoucí práce Vlasta Adámková.

Šmídová, Barbora. Poválečná německá inflace a její vývoj vedoucí k hyperinflaci roku 1923. Praha, 2009. Vedoucí práce Radek Soběhart.


Příklady volně dostupných online zdrojů

Inflace - Česká národní banka

http://www.cnb.cz/cs/statistika/inflace/index.html

Inflace, spotřebitelské ceny – Český statistický úřad

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace_spotrebitelske_ceny

Eurostat – statistický úřad EU

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ VE ŠPANĚLSKU PO PÁDU FRANKISTICKÉHO REŽIMU V ROCE 1975

https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/KvalifPraceDownloadServlet?typ=1&adipidno=12602

Na cestě k normalitě: příběhy německé inflace, 1914-1924

http://is.muni.cz/th/75959/ff_b/NA_CESTE_K_NORMALITE..rtf

Srovnání základních makroekonomických ukazatelů vybraných zemí střední a východní Evropy

http://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/centrum/papers/wp2008-01.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.01.2014 08:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu