Inflace

Text dotazu

Dobrý den,
mám psát diplomovou práci na téma Analýza faktorů determinujících vývoj
inflace v ČR ve sledovaném období, přičemž si mohu vybrat i ekonomiky
jiných zemí, např. Německo, Slovensko za určitá zvolená období. V případě
ČR ještě navíc analyzovat dopad na podnikovou sféru.
Můžete mi prosím doporučit nějakou literatu a případně zdroje, ze kterých
mohu čerpat při analýze inflací např. i zprávy ČNB či ECB, které budou
vyjadřovat jejich monetární politiku?

Odpověď

Níže je uvedena možná literatura pro zpracování vaší diplomové práce.

Další prameny můžete dohledat v Souborném katalogu VŠE

(http://library.vse.cz) nebo v Jednotné informační bráně

(http://www.jib.cz/V?RN=448248646). Další možnosti: knihovna České národní

banky, Zastoupení Evropské komise - Evropský dům, knihovna (

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/eu_house/index_cs.htm, knihovna Českého

statistického úřadu, CERGE (

http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-library).

 

 

Literatura:

Jurečka, Václav: Makroekonomie. Praha : Grada, 2010.

Soukup, Jindřich: Makroekonomie. Praha : Management Press, 2010.

Galí, Jordi: Monetary policy, inflation and the business cycle : an

introduction to the New Keynesian framework. Princeton : Princeton

University Press, 2008.

Singer, Miroslav: Inflace : krátkodobý výkyv, nebo střednědobá hrozba? :

sborník textů. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008.

Bulíř, Aleš: Inflation targeting and communication : should the public read

inflation reports or tea leaves? Praha : Czech National Bank, 2007.

Mishkin, Frederic S.: Does inflation targeting make a difference? Praha :

Czech National Bank, 2006.

Česká národní banka: Zpráva o inflaci

Česká národní banka. Zprávy o finanční stabilitě.

Dornbusch, Rudiger: Makroekonomie. Praha : Státní pedagogické

nakladatelství, 1994.

Polouček, Stanislav: Bankovnictví. Praha : Beck, 2006

Holman, Robert: Ekonomie. Praha : C.H. Beck, 2005.

Revenda, Zbyněk: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha : Management Press,

2005.

Závěrečné práce - elektronický zdroj (není volně dostupné)

Justianová, Lucie: Analýza vývoje měnové politiky České národní banky.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská

fakulta, 2010.

Klukavý, Petr: Cílování inflace v ČR. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola

ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011.

Maňasová, Andrea: Politika cílování inflace. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká

škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2010.

Kadlec, Martin: Slovinsko a Slovensko - analýza vstupu do Eurozóny se

zaměřením na problematiku cenové hladiny. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká

škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2009.

Lehmdenová, Veronika: Zhodnocení hospodářské politiky ČR od roku 1997.

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

mezinárodních vztahů, 2010.

Demeš, Jiří: Ekonometrická analýza vývoje inflace v ČR. Diplomová práce

(Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky,

2009.

Spálovský, Mojmír: Vývoj a analýza inflace v ČR v letech 1993 - 2006.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská

fakulta, 2007.

Internetové zdroje:

http://www.cmkos.cz/data/articles/down_1251.pdf

http://profily.vsb.cz/kot07/publikace

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/inflace.pdf

http://www.estav.cz/finance/inflace.html

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

http://www.petrmach.cz/cze/prispevek.php?ID=176

http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/makroekonomicka-data/#utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=e15_burzy&utm_content=data

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/konvergen_programy_11277.html

http://is.muni.cz/th/53623/pravf_m/kotlan_DP.pdf

http://www.orionsoft.cz/cahlik/pdf02/wintr.pdf

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/analyza-konkurenceschopnosti-cr/1000431/59486/

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

http://www.cnb.cz/cs/index.html

http://www.oecd.org/

http://www.imf.org/external/index.htm

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

16.06.2011 11:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu