Indiáni

Text dotazu

Dobrý den,
proč je dnes v Jižní Americe více Indiánů než v Severní?

Odpověď

Dobrý den,

přesnou odpověď na Vaši otázku se nám bohužel nepodařilo nalézt. V Jižní Americe žilo již před příchodem Evropanů mnohem více Indiánů než v Severní.

Tehdy měla podle odhadů Severní Amerika asi 1-1,5 miliónů (někdy se také uvádí 2-3 mil.) , Mezoamerika 5 miliónů a Jižní Amerika 10-15 miliónů obyvatel. Tyto údaje nasvědčují tomu, že Jižní Amerika dokázala svým domorodým obyvatelům poskytnout vhodnější a příznivější přírodní podmínky pro jejich způsob života.

Osvojování Ameriky zahájili předkové Indiánů a Eskymáků asi před 30 000 lety, když z Asie, ze Sibiře, začali přecházet přes tehdy existující pevninské spojení obou kontinentů v místě dnešního Beringova průlivu.

Postupovali za zvěří dále na jih, až po dlouhé době dosáhli jižního cípu Ameriky. Jejich malý počet, obrovské prostory a nutnost přizpůsobovat se stále se měnícím podnebným podmínkám byly příčinou vzniku mnoha indiánských kmenů, lišících se od sebe jazykem a stupněm vývoje. Zabývaly se hlavně lovem, pastevectvím a sběračstvím. Převažovaly mezi nimi kočovné kmeny, jen některé z nich provozovaly zemědělství. V Severní Americe pouze na území Mexika vznikly postupně mocné říše Mayů, Toltéků a Aztéků, kde se vedle zemědělství rozvíjela i řemesla, obchod a vznikla města. Podobnou, avšak rozsáhlejší říší, byla v Jižní Americe říše Inků.

Vývoj indiánských kultur byl násilně přerušen vpádem bělochů. Vlivem válek, epidemií a těžké práce, k níž byli donuceni dobyvateli, Indiáni rychle vymírali. Během kolonizace bylo mnoho skupin Indiánů vyhubeno, další vymřely, popř. vzájemně splynuly; některé změnily způsob života (zejména v Severní Americe).

Kolonizování Ameriky zcela změnilo rasovou a jazykovou strukturu obyvatelstva. Postupem času vznikly mezi Latinskou a Anglosaskou Amerikou značné rozdíly. Anglosaská Amerika byla kolonizována později (17.-19. století) a jejími hlavními kolonizátory byli Angličané a Francouzi, kteří se snažili vytlačit Indiány do rezervací, kde pak žili ve velmi špatných podmínkách. Nedocházelo tak míšení ras, což mohlo být také důvodem k tomu, že se počet Indiánů snižoval (v současné době tak v Severní Americe převažují zejména běloši a černoši). Naproti tomu Latinská Amerika byla Španěli a Portugalci kolonizována dříve (16.-18. století), kolonizátoři se snažili Indiány ovládnout a využít na práci, docházelo tak k míšení ras (nyní se obyvatelstvo Latinské Ameriky skládá převážné z míšenců, Indiánů a bělochů).

Podle odhadu je dnes v Americe téměř 20 milónů Indiánů, kteří se za Indiány považují a mluví vlastními jazyky, a asi 40-50 miliónů míšenců a Indiánů, kteří přejali současný způsob života. V Severní Americe dnes žije přibližné tolik Indiánů jako v době před příchodem Evropanů.

Použité zdroje:

* BRINKE, Josef et al. Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy : zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha : Fortuna, 2002. 192 s., xxiv s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm. ISBN 80-7168-820-7.

* ZELENÝ, Mnislav a kol. Indiánská encyklopedie : Indiáni tří Amerik. Praha : Albatros, 1994 (Brno : Spektrum). 255 s. : obr. a fotogr. (převážně barev.) ; 30 cm. ISBN 80-00-00415-1.

* JOHNSON, Michael; HOOK, Richard. Encyclopedia of native tribes of North America. Buffalo: Firefly Books, c2007. 320 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 32 cm. ISBN 978-1-55407-307-8.

* VOŽENÍLEK, Vít; FŇUKAL, Miloš; MAHROVÁ, Marta. Zeměpis 3 : s komentářem pro učitele. Zeměpis oceánů a světadílů. (2), Amerika, Asie, Evropa. Olomouc : Prodos, 2001. 134 s. : barev. il., mapy, portréty ; 26 cm. ISBN 80-7230-105-5.

* HOLEČEK, Milan; JANSKÝ, Bohumír a kol. Zeměpis světa 2 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia. Amerika - Asie. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2001. 72 s. : barev. il., mapy ; 30 cm. ISBN 80-86034-46-1.

* Ottova všeobecná encyklopedie: ve dvou svazcích. A-L. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003. Str. 513. ISBN 80-7181-938.

* http://en.wikipedia.org/wiki/Population_history_of_American_indigenous_peoples

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.04.2011 13:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu