Imunologie, imunochemie

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval bych doporučit literaturu, která se zabývá imunochemií, imunochemickými metodami, enzymovou imunoanalýzou, ELISA metodou a imunoafinitní chromatografií (IAC). Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pro vyhledání literatury k Vámi uvedeným tématům Vám doporučujeme využít především následující informační zdroje, které jsou volně dostupné:

* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F

* Katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F

* Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících od r. 1991 (ANL) - http://aleph.nkp.cz/F

* Jednotná informační brána (JIB) - http://www.jib.cz/

Dále Vám doporučujeme využít zdroje Národní lékařské knihovny (http://www.nlk.cz/), konkrétně portál Medvik (http://www.medvik.cz/bmc/), který umožňuje vyhledávání v různých zdrojích z jednoho rozhraní, viz http://www.nlk.cz/informacni-zdroje/katalogy-db. Velkou výhodou tohoto portálu je to, že Vám umožní vyhledat také články z českých odborných periodik, což může být v případě Vašeho tématu jeden ze základních zdrojů.

 

Ukázkou Vám uvádíme některé z vyhledaných dokumentů v Souborném katalogu ČR. Vyhledání probíhalo za použití hesel, které jste uvedl ve Vašem dotazu.

* FUKAL, Ladislav a HOLUBOVÁ, Barbora. Imunochemie a imunoanalýza. Vyd. 1. Praha: L. Fukal, C2007. 128 s. ISBN 978-80-239-8903-8.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200705/contents/nkc20071709619_1.pdf

* LIN, Fan, ed. a PRICHARD, Jeffrey, ed. Handbook of practical immunohistochemistry: frequently asked questions. New York: Springer, C2011. xviii, 619 s. ISBN 978-1-4419-8061-8.

* FUKAL, Ladislav a HOLUBOVÁ, Barbora. Imunochemie a imunoanalýza. Vyd. 1. Praha: L. Fukal, C2007. 128 s. ISBN 978-80-239-8903-8.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200705/contents/nkc20071709619_1.pdf

* DAUSSANT, Jean a DESVAUX, F.-Xavier. Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing. 1st ed. Prague: Institute of Chemical Technology, 2007. 84 s. ISBN 978-80-7080-641-8.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200803/contents/nkc20071779892_1.pdf

* KRÁLOVÁ, Blanka et al. Bioanalytické metody. Vyd. 3. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2008. 254 s. ISBN 978-80-7080-449-0.

* BARTOŠ, Vladimír et al. Imunoanalytické metody. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013. 80 s. ISBN 978-80-7464-366-8.

* BARTŮŇKOVÁ, Jiřina a kol. Vyšetřovací metody v imunologii. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 164 s., [4] s. obr. příl. ISBN 978-80-247-3533-7.

* KEMENY, D. M. a LUPPA, Hans, ed. ELISA: Anwendung des Enzyme Linked Immunosorbent Assay im biologisch/medizinischen Labor. Stuttgart: Gustav Fischer, 1994. XII, 122 s. ISBN 3-437-11493-X.

* KRÁLOVÁ, Blanka a FUKAL, Ladislav. Bioafinitní metody. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. 114 s. ISBN 80-7080-584-6.

* TIJSSEN, P. Practice and theory of enzyme immunoassays. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 1985. XXVI, 549 s. Laboratory techniques in biochemistry and molecular biology; Vol. 15. ISBN 0-444-80633-4.

* SEDLÁK, Ján a ŠTOLBA, Pavel. Enzymová imunoanalýza v klinické praxi. Praha: Avicenum, 1983. s. 47-97. Novinky v medicíně; sv. 29.

* KREJČÍKOVÁ, Sabina. Využití metody imunoafinitní chromatografie pro přípravu preparátu antigenu mycobacterium Bovis BCG a jeho využití v imunodiagnostice mykobakteriálních infekcí. [S.l.: s.n.], 1992. 32 s.

* SAJDOK, Jiří. Využití imunochemických interakcí pro analytické a separační účely. Praha: [s.n.], 1990. [7], 97 s.

 

Pokud jste studentem, doporučujeme Vám také využít licencované online databáze, které vysoké školy předplácí. V nich totiž velmi často naleznete záznamy článků (většinou už také jejich plné texty) z odborných zahraničních periodik. Pro představu se můžete podívat na seznam těchto zdrojů. které předplácí Národní knihovna ČR pro své uživatele (zaměření je však spíše humanitní než technické či lékařské), viz http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju.

 

 

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.10.2015 23:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu