impaktované časopisy

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o informaci, zda lze získat seznam českých impaktovaných časopisů bez použití databáze Journal Citation Report. Existuje aktuální a kompletní seznam titulů českých impaktovaných časopisů, včetně hodnot jednotlivých impakt faktorů, z jiného zdroje?

Odpověď

Dobrý den,

impakt faktor (neboli faktor vlivu) byl vyvinutý a je také výhradně využívaný společností Web of Science v rámci její databáze Journal Citation Report. Více informací se dozvíte na stránce producenta http://wokinfo.com/essays/impact-factor/. Pro zajímavost - společnost Elsevier využívá faktor SCImago Journal Rank (SJR) (http://cz.elsevier.com/scimago-journal-rank-indikator-sjr).

 

Užitečný by pro Vás mohl být následující odstavec:

"Článek je hodnocený, pokud je publikovaný v časopise zařazeném v některých hodnocených zdrojích (WoS, SCOPUS, Seznam recenzovaných periodik RVVI). Nejlépe hodnocené jsou články, excerpované ve WoS, poté ve SCOPUS a nakonec Seznam  periodik RVVI. Seznam časopisů, zahrnutých ve WoS, je k dispozici v databázi Journal Citation Reports (součást WoS). Seznam časopisů, zařazených do SCOPUS, je dostupný ve Scopus "Title list" a seznam recenzovaných impaktovaných periodik je k dispozici na webových stránkách RVVI". (zdroj: http://knihovna.cvut.cz/veda/caste-dotazy/).

Pozn.: dle odkazů na "seznam recenzovaných impaktovaných periodik je k dispozici na webových stránkách RVVI" by se mělo správně jednat o " recenzované neimpaktované periodika", viz uvedený odkaz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942.

 

Zajímavé by pro Vás také mohly být stránky hodnocení vědy a výzkumu ČR, http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942, http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=610. Dále např. tecxt o recenzovaných a impaktovaných časopisech na stránkách NK ČR  http://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/recenzovane-casopisy.

 

Částečně by Vašemu dotazu odpovídal přehled impaktovaných časopisů, který do seznamu vypsala Slezská univerzita v Opavě, jedná se však pouze o kolekci Social Sciences Edition, viz http://www.slu.cz/fvp/cz/veda-a-vyzkum/hodnoceni-vedy-a-vyzkumu/prehled-impaktovanych-casopisu.

Česká zemědělská univerzita poté vytvořila seznam časopisů ze svých oborů http://www.sic.czu.cz/cs/?r=6254; příspěvek Časopisy vydávané ústavy AV ČR ve světových citačních databázích http://www.inforum.cz/pdf/2013/buresova-iva.pdf

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.10.2014 14:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu