Impakt faktor

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zepata ohledně impakt faktoru. Jedná-li se o
monografii , či dílo více autorů jak je počítán impakt faktor, které faktory
ovlivňují výši impakt faktoru.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

impakt faktor (poprvé definován r.1955) je významným nástrojem pro hodnocení časopisů na základě citovanosti, jedná se o číselný ukazatel platný pouze pro jeden konkrétní časopis a pro daný rok. Impakt faktor tak neplatí pro jednotlivé články, z nichž byl vypočten, ani pro jejich autory. Tedy k Vašemu dotazu na impakt faktor monografií a autorů- pro tyto skupiny se impakt faktor neurčuje (ukazatelé publikační činnosti personálií viz. níže).

Impakt faktor je číslo uváděné na tři platná desetinná místa, přesně vypočtené z počtu článků a počtu citací za určité období ve vybraném časopise. Jedná se ovšem o vybraný vzorek článků, což znamená, že výpočet může být prováděn z několika úspěšných a citovaných článků, přitom jiné články, které za stejné období v časopise vyšly, nemusely být citovány vůbec. I těmto článkům však i.f. propůjčuje svou hodnotu. Proto se i.f. vztahuje na časopis jako na celek. I.f. také pomáhá odhadnout, jaký by mohly mít v určitém časopise citační ohlas v budoucnu uveřejněné další články.

Konkrétní příklad výpočtu impakt faktoru za rok 2005: čitatel= počet citací v běžném roce(tj. 2004) na daný článek uveřejněný v daném časopise v posledních dvou letech (tj. 2003,2004); jmenovatel= celkový počet článků za ony dva roky.

Používání i.f. je primárně určeno, jak již bylo uvedeno, pro hodnocení časopisů a neměl by být používán i pro jednotlivé autory.

Setkáváme se však s alternativními ukazateli, např. Erdösovo číslo (E), které sleduje publikační výkonnost, toto č. doprovází i grafy spolupracovníků. Dalším ukazatelem a hodnotícím prvkem publikační činnosti je index h, který udává počet článků (h) se stejným nebo větším počtem citací jako je počet těchto článků (tzn. má-li někdo dosáhnout h=50, musí být autorem 50čl., jež mají počet citací právě min. 50.

Další informace o impakt faktoru naleznete:

* http://www.ikaros.cz/node/3293

* http://www.vse.cz/obecne/impactfk.php3

* po zadání termínu do České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV), http://sigma.nkp.cz/F/

* http://abicko.avcr.cz/bulletin_txt_show_clanek.php?Cislo=09/2005&Poradi=29

* informace dostupné přímo v Journal Citation Reports, kde je impakt faktor u vybraných časopisů uváděn ( podmínky přístupu do této licencované databáze pro uživate NK ČR na adrese

* http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.05.2008 09:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu