Imigranti v knihovnách v ČR

Text dotazu

Dobrý den, mohli byste mi prosím doporučit nějaké elektronické, případně tištěné publikace a články, zabývající se imigranty v knihovnách, ať už v ČR, nebo v zahraničí? Děkuju moc

Odpověď

Dobrý den,
pokud potřebujete dohledat literaturu z oboru knihovnictví a informační vědy, vřele Vám doporučujeme využít databázi Knihovny knihovnické literatury KKL, která je volně dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Zde dohledáte českou i cizojazyčnou literaturu, včetně článků z odborných periodik, sborníkových příspěvků či monografií.

Příkladem Vám uvádíme některé z vyhledaných záznamů, nejedná se však o kompletní výčet:
* FERDOVÁ, Hana. Gramotnost pro všechny. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(10), s. 363. ISSN 0011-2321.
Klíčová slova:  mezinárodní konference * informační gramotnost * cizinci * imigranti * Švédsko
* NEKOLOVÁ, Kateřina. Nabídka interkulturních služeb knihovny Gallus ve Frankfurtu nad Mohanem. Ikaros [online], 2012, 16(9) [cit. 2015-03-09]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/nabidka-interkulturnich-sluzeb-knihovny-gallus-ve-frankfurtu-nad-mohanem.
Klíčová slova:  Stadtbücherei (Frankfurt nad Mohanem, Německo) * veřejné knihovny * městské knihovny * pobočky knihoven * imigranti * knihovnické služby * interkulturní komunikace * Frankfurt nad Mohanem (Německo)
* Knihovny pro všechny: evropská strategie pro multikulturní vzdělávání (ESME): příručka. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2010. 11 s.
* Knihovny pro všechny: evropská strategie pro multikulturní vzdělávání (ESME): manuál. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2010. 47 s. ISBN 978-80-904161-6-1. Dostupné také z: http://www.mkc.cz/uploaded/download/Manual_ESME_CZE.pdf.
* ŠŤASTNÁ, Irena. Knihovna jako brána pro integraci cizinců do EU. Čtenář, 2007, 59(3), s. 73-75. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/archiv/pdf-2007/cislo-03-2007-25-56.htm.
* Willkommen bei www.interkulturellebibliothek.de [online]. Berlin: Deutscher Bibliotheksverband, 2010- [cit. 2015-03-09]. Dostupné z: http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/themen/bibliothekskunden/interkulturelle-bibliothek/#2705.

Jestliže máte zájem také o zkušenosti a praxi ze zahraničí, nejlepším zdrojem jsou licencované online databáze knihovnického zaměření, např. Library and Information Science Abstracts, Library, Information Science & Technology Abstracts. Přehled licencovaných zdrojů dostupných pro uživatele NK ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. Jestliže nejste čtenářem NK ČR, zeptejte se ve vaší knihovně, zda má přístup k těmto zdrojům. Jestliže jste studentkou vysoké školy, fakultní knihovna by zcela jistě měla tyto zdroje mít předplacené. Příkladem opět uvádíme některé vybrané vyhledané záznamy:
* Chapralis, Sally. "Addressing Immigrants’ Information Needs." American Libraries 45, no. 7/8 (July 2014): 11-12.
* van der Linden, Katherine, Joan Bartlett, and Jamshid Beheshti. "New Immigrants' Perceptions and Awareness of Public Library Services." Canadian Journal Of Information & Library Sciences 38, no. 2 (June 2014): 65-79.
* Schneehorst, Susanne. "Interkulturelle Bibliotheksarbeit ganz praktisch: das Portal www.interkulturellebibliothek.de. (German)." Bibliotheksdienst 48, no. 6 (May 30, 2014): 384-392.
* Shen, Lan. "Out of Information Poverty: Library Services for Urban Marginalized Immigrants." Urban Library Journal 19, no. 1 (January 2013): 1-12.

Volně na webu můžete najít také informace, zde je však třeba dbát na jejích důvěryhodnost:
* http://www.advojka.cz/archiv/2006/10/knihovny-a-jejich-role-v-integraci-imigrantu
* https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/93421/?lang=en

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.03.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu