Imigrace do Československa

Text dotazu

Existují dokumenty, které se věnují imigraci a přistěhovalecké politice Československa (od r. 1918 do r. 1989)? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo nalézt dokument, který by uceleně pojednával o československé imigrační, respektive přistěhovalecké politice. Vhodnou literaturu můžete vyhledat v několika zdrojích:
* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc)  - báze NKC obsahuje mimo jiné záznamy české literatury od roku 1900
* všeobecná výběrová článková bibliografie ANL (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) - v letech 1991-2010 vznikala tato databáze na základě kooperace českých knihoven, které svými záznamy do báze ANL přispívaly, od roku 2011 obsahuje báze ANL záznamy pouze části knihoven, pro vyhledávání článků od roku 2011 je také možné použít experimentální bázi ANL+ - http://anlpluls.jib.cz nebo http://www.jib.cz).

V bázích NKC a ANL můžete do Rozšířeného vyhledávání zadat následující dotaz. Do prvního pole zadejte imigra? OR přistěhoval? OR migra?, do druhého řádku pak dotaz českosloven?.

* experimentální článková databáze ANL+  (http://anlplus.jib.cz nebo http://www.jib.cz - skupina ANL+ ve Snadném hledání) - ANL+ obsahuje záznamy článků z roku 2011 získané částečně od krajských a odborných knihoven a částečně z plnotextových databází Anopress a Newton. ANL+ je možné vyhledávát, volně dostupné jsou i základní údaje o článcích, plné texty článků jsou dostupné pouze z počítačů spolupracujících knihoven

Dalším zdrojem informací pro Vás mohou být odborné článkové databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz) a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=USDC - způsob zadávání dotazu je shodný se zadáváním do báze ANL a NKC).


Ve výše uvedených zdrojích jsme nalezli např. publikace věnované ruské a ukrajinské emigraci v ČSR, německými imigrantům z období před 2. světovou válkou, řeckým imigrantům po 2. světové válce, reemigraci krajanů do ČSR nebo migraci obyvatelstva v rámci ČSR (např. ze Slovenska do Čech), některé z těchto dokumentů uvádíme:
* Exil v Praze a Československu 1918-1938 = Exile in Prague and Czechoslovakia 1918-1938.  Praha : Pražská edice, 2005. 213 s. ISBN 80-86239-11-X. Katalog výstavy obsahuje bibliografii.
* ČAPKOVÁ, Kateřina; FRANKL, Michal. Nejisté útočiště: Československo a uprchlíci před nacismem 1933-1938. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008. 421 s. ISBN 978-80-7185-840-9.
* BOTU, Antula; KONEČNÝ, Milan. Řečtí uprchlíci : kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948-1989. Praha : Řecká obec Praha, 2005.  523 s. ISBN 80-239-5462-8.
* NOSKOVÁ, Helena. O původu Slováků v Čechách. Praha : Klub slovenskej kultúry, c2001. 254 s. ISBN 80-902681-1-0.
* VEBER, Václav. Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945 : sborník studií. 1-4. Praha : Karolinum : Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1993-1996. 4 sv.
* VACULÍK, Jaroslav. Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. 228 s. ISBN 80-210-2818-1.
* ŠUTAJ, Štefan. Nútené presídľovanie Maďarov do Čiech. Prešov : Universum, 2005. 156 s. ISBN 80-89046-29-0.
* ANDRLE, Alois. Zahraniční migrace obyvatelstva v České republice. In: Příl. s. 12-16. In: S '93. ISSN 0027-8009.  Roč. 4, č. 49 (1993).
* KOLENOVSKÁ, Daniela. Běloruská emigrace v Československu (1918-1938). Soudobé dějiny.  ISSN 1210-7050.  Roč. 14, č. 1-2 (2007), s. 78-105, 243-244
* ŠRAJEROVÁ, Ol´ga. Slováci v českých krajinách do roku 1945. Slezský sborník. Acta Silesiaca. Čtvrtletník pro vědy o společnosti. 1997, roč. 95, č. 3. s.  167-178.


Zajímavé by pro Vás mohly být i následující stránky:
* http://www.tomasgrulich.cz/clanek/963/15_41/nepoliticke-aktivity_prispevky-na-odbornych-konferencich/migrace-a-ceska-zahranicni-politika-prednaska-na-mezinarodnim-sympoziu/
* http://www.cizinci.cz/files/clanky/100/vyzkum.pdf
* http://is.muni.cz/th/180142/ff_m/MGR_PRACE_PC.txt

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2012 07:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu