ilustrace a text

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda existují autoři, kteří se soustavně zabývají
ilustrací v české/světové literatuře (vědecky) - po roce 1989. Zatím jsem
dohledala autory jako např. : Holešovský, Matějíček, Slavíková...ale to už
je všechno staré.
Dále bych potřebovala vědět, jestli existují nějaké přístupné statistiky
(např. kolik cca ilustrací připadá na množství vydaných knih za rok, jestli
se jejich počet napříč léty zvyšuje či nikoliv).
Pokud byste mi mohli pomoci s vyhledáním dalších materiálů na téma Obraz a
text (sepětí písma a výtvarného projevu), byla bych moc vděčná.

Odpověď

Dobrý den,

doufám, že Vašemu dotazu správně rozumíme.

Čerpat byste mohla informace i z různých knih, příp. obsáhlejších katalogů výstav význačných malířů-ilustrátorů (doslov, předmluva, rozbory).

Asi stěžejním dílem jsou práce Vámi zmiňovaného F. Holešovského, byť se Vám jeho knihy zdají "zastaralé":

HOLEŠOVSKÝ, František. Ilustrace pro děti tradice, vztahy, objevy. Praha: Albatros, 1977.

HOLEŠOVSKÝ, František. Glosy k vývoji české ilustrace pro děti. Praha: Albatros, 1982.

Vaše práce by mohla vycházet z textu L. Kolíbala:

"Jsem totiž přesvědčen, že každý text vyžaduje od výtvarného umělce takové řešení, jež se co nejvíce přibližuje charakteru textu."

(S. 80: příspěvek Jak jsem ilustroval Strom pohádek)

Zdroj: KOLÍBAL, Stanislav. Kresby ke knihám 1947-1994.Praha: Arboe vitae, 2009. ISBN 978-80-87164-22-8.

Dále doporučujeme:

Boris Jirků. Ilustrace. Praha: Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-047-0.

Tato publikace slouží jako učební pomůcka pro studenty středních a vysokých uměleckých škol v oboru ilustrace a knižní kultura.

Snění pro lepší čas. Česká kniha pro děti a mládež 2003. Praha: Ministerstvo kultury, 2004. ISBN 80-86310-38-8.

PACHMANOVÁ, Martina. Milada Marešová malířka nové věcnosti. Brno-Praha: Moravská galerie a Argo, 2008. ISBN 978-80-7027-176-6, 978-80-7203-987-6.

ILIEV, Jiří. Mravní zákon v ilustracích dobrodružné literatury. Brno: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0387-1.

Mohl by Vás zajímat příspěvek (na S.9-): HORÁČEK, Radek. Kniha a ilustrace jako tvůrčí fenomén. Cesty ke knize a ilustracím. Z knihy Fenomén kniha.

Výtvarná výchova a umění knihy. Brno: Masarykova universita, 2008. ISBN 978-80-210-4727-3.

STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: Albatros, 1984.

LEPILOVÁ, Květuše. Text, obraz, zvuk ("Vyprávějte si s námi!"). Ostrava: Ostravská univerzita, Filosofická fakulta, 2004. ISBN 80-7042-652-7.

WIGAN, Mark. Umění ilustrace. Vizuální myšlení. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2970-8.

STEHLÍKOVÁ, Blanka. Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000. Písek: Sladovna Písek, 2010. ISBN 978-80-254-8249-0.

ILIEV, Jiří, ZAPLETAL, Zdeněk. Výtvarné umění a kniha pro mládež I. Brno: Masarykova univerzita, 1993.

MĚŘINSKÁ, Jitka. Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého. Poselství slova vtělené do obrazu. Krucemburk: Společnost Jana Zrzavého, 2007. ISBN 978-80-239-9158-1.

(S.3:"Jan Zrzavý byl vždy "svůj"...On musel být textem okouzlen, musel si ho hluboce prožít a procítit jeho smysl, aby postihl jeho podstatu, jeho "duši" - a poté ji vtělit do obrazu.").

NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. O knížkách a malování. Metodický materiál určený k besedám pro žáky základních škol. Brno: Státní vědecká knihovna, 1988.

AUGUSTIN, L.H. Jiří Trnka. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-1050-5.

Co se týká statistik, nejsme si vědomi, že by k Vašemu tématu byly nějaké zpracovány. Přesto ale doporučujeme obrátit se na Svaz českých knihkupců a nakladatelů http://www.sckn.cz/ , příp. na Agenturu ISBN http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=ISBN,_ISMN,_ISSN&submenu3=17 , která přiděluje ISBN a mohla by možná aspoň rámcově evidovat, zda připravovaná kniha bude ilustrovaná nebo nikoli.

Ilustrace nejsou vyhledatelným prvkem v bibliografickém popisu. Pokud bychom vycházeli z baze NKC (elektronický katalog NK ČR) pomocí zpřesňování a filtrů, asi by ani velmi hrubý odhad nebyl použitelný, správný. Doporučuji obrátit se i na oddělení uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví, (býval tam i Kabinet knižní kultury). Každoročně se podílí na pořádání soutěže Nejkrásnější kniha; knihy se posuzují podle různých hledisek, ilustrace by mohlo být jedno z nich. http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/umelecke-sbirky.php

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/nckr-direktorium-a-tajemnik.php

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2012 13:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu