Ignác Bogislaw

Text dotazu

Ign. Bogislava:"Reformítského smyslu bratří Češi, aneb Ukázání že že sklad učení bratří českých s evangelicko - reformítským se srovnává". Praha 1783. Je kniha pro čtenář k dispozici?

Odpověď

Dobrý den, starý tisk s názvem "Reformjrtského smyslu Bratři Cžessi aneb střjdme a gruntowné vkázanj a swědectwj toho, že skľad včenj prawých Bratřj Cžeských s Ewangelicko-Reformjrtským včenjm negmocněgi se srownáwá; z wľastnjch knich včenj prawých Bratřj Cžeských vpřjmně wytažené a na swětlo předstawené od Ignáce Bogislawa, w prawdě a skutku přidržegicýho se wyznáwatele Cžesko-Bratrského včenj; Leta 1754" má Národní knihovna ČR ve fondu, ale s vydáním r. 1783 v Brně (W Brně, wytisstěno Swobodským Pjsmem, skrze Jana Siedlera Faktora. 1783). Všechny zdroje, ve kterých jsme tento tisk nalezli, však uvádějí pouze pražské vydání díla z r. 1783, vydavatel Jan Tomáš Hoechenberger.

Záznam tohoto tisku je možné nalézt v naskenovaných lístkových katalozích Katif (http://katif.nkp.cz), v záložce Katalogy zvolte Generální katalog I, dále skříň Biblí-Botg, zásuvku Boesp-Bohm a číslo záznamu 785 (signatura 54 S 533). Dokument si můžete prostřednictvím systému Katif objednat ke studiu (tyto fondy jsou expedovány do Studovny rukopisů a starých tisků -
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_studovna2.htm) pomocí odkazu Objednat titul v horní liště. Tisk si můžete ve studovně prohlížet na základě platného čtenářského průkazu NK ČR.

Pokud byste měl zájem o pražské vydání tisku, dle databází Manuscriptorium
(http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp) a Knihopisu Digital (http://db.knihopis.org/) se dokument nachází v Knihovně Strahovského kláštera - signatura BU VIII 53
(http://www.strahovskyklaster.cz/webmagazine/subcategories.asp?idk=277) a v Muzeu Český Brod - singnatura XXII O 1 (http://www.kolin.cz/muzeum/ - viz odkaz v hlavním menu).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.04.2009 10:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu