Identity management

Text dotazu

Prostredky a metody auditu spravy pouzivatelskych privilegii

Odpověď

Publikace s tímto tématem jsme nalezli ve fondech následujících knihoven, pokud je uvedeno "prezenčně", můžete publikaci studovat pouze ve studovně. Možnosti výpůjček se řídí knihovními řády jednotlivých knihoven. Můžete se také obrátit na nejbližší knihovnu a požádat o zprostředkování meziknihovní výpůjční služby.

Pro zjištění, která knihovna publikaci vlastní jsme využili souborného katalogu www.caslin.cz a zadání hesla "Identity management".

1. Steel, Christopher,

Core security patterns : best practices and strategies for J2EE (TM), Web services, and identity management / Christopher Steel, Ramesh Nagappan, Ray Lai. -- Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2006. -- xlvi, 1041 s. : il.. -- (Prentice Hall core series). ISBN 0-13-146307-1 (váz.)

Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb - prezenčně

2. Rowden, Mark

Identity : transforming performance through integrated identity management / Mark Rowden. -- Aldershot : Gower, 2004. -- xi, 238 s. : il. ISBN 0-566-08618-2 (váz.)

Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb - prezenčně

Jako informační rešeršní zdroj Vám můžeme doporučit Google Scholar, vyhledávač odborných textů http://scholar.google.cz, ve kterém byl například nalezen záznam této publikace:

Hanáček Petr, Staudek Jan: Správa identity, In: Sborník konference DATAKON 2005, Brno, CZ, MUNI, 2005, s. 123-146, ISBN 80-210-3813-6

Fakulta informačních technologií VUT - nezjištěno

Pokud máte zájem o rešerši - placenou službu - lze ji objednat písemně nebo prostřednictvím WWW formuláře, případně odesláním vyplněné objednávky ve formátu RTF e-mailem na adresu: reference@stk.cz. Zpracování kratších rešerší, kde zákazník souhlasí s platbou v hotovosti při osobním vyzvednutí rešerše, lze dohodnout i telefonicky.

Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele, který je pracovníky STK zformulován do rešeršního dotazu. Výsledkem rešerše je soupis dohledatelných záznamů dokumentů nebo údaje (např. kontaktní), obsahujících informace, které odpovídají tématu stanovenému požadavkem uživatele. Více informací včetně cen naleznete na

http://www.stk.cz/referencni_sluzby.html .

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

10.03.2008 11:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu