Identifikační záznam dokumentu

Text dotazu

Dobrý den. Nevím,jak mám rozumnět tématu IDENTIFIKAČNÍ ZÁZNAM DOKUMENTU - SPECIÁLNÍ DOKUMENTY, proto jsem se obrátila na Vás s prosbou o pomoc.Hledala jsem v knihách i na internetu, ale bohužel jsem nenašla nic, co by mi mohlo toto téma aspoň nějak přiblížit. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc. Děkuji a nashledanou.

Odpověď

Dobrý den,

identifikační záznam je část bibliografického záznamu skládající se z bibliografického popisu a záhlaví, potřebných k zařazení údajů o dokumentu do katalogu, přístupových rejstříků či bibliografických databází. Plní identifikační a selekční funkci a podává pouze povšechnou charakteristiku daného dokumentu z hlediska tematického, z hlediska uživatelského určení apod.
Zdroj: KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) http://sigma.nkp.cz/F/
Termín speciální dokumenty se používá pro dokumenty, jakými jsou např. materiály z konferencí, hudebniny, kartografické dokumenty, grafika, vysokoškolské práce (diplomové, rigorosní, disertační, habilitační), zprávy (výzkumné, vývojové, technické, studijně-rozborové, cestovní), patentové dokumenty, normativní dokumenty, firemní literatura, audiální dokumenty (gramofonové desky, kompaktní desky, magnetofonové pásky), audiovizuální dokumenty (videodesky, zvukové filmy), mikrografické dokumenty (mikrofiše, mikrofilmy), počítačové soubory, multimediální dokumenty.
Podle dokumentu AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. Speciální dokumenty. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. 19 s. Standardizace č. 23 (dokument je dostupný též na
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_spec_int.htm) jsou mezi speciální dokumenty zařazeny Kartografické dokumenty, hudebniny, zvukové záznamy, videozáznamy a filmy, grafické dokumenty, elektronické zdroje, trojrozměrné dokumenty, mikrodokumenty.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.01.2008 12:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu