I-jazyk

Text dotazu

Dobrý den,
v odborných článcích (David Adger) jsem se setkala s pojmy I-jazyk, gramatičnost, introspekce. Zajímalo by mě, co tyto pojmy znamenají. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

tak popořadě:

1/ l-jazyk:

jinak také rekurzivní (matematicky spočetný) jazyk, souvisí s teoretickou matematikou a programováním. Asi nemá cenu, abych zde rozepisovala podrobnosti - posílám odkaz na wikipedii s vysvětlením: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekurzivn%C3%AD_jazyk

2/ gramatičnost:

V podstatě odkazuje na jazykovou správnost vzhledem ke gramatickým pravidlům konkrétního jazyka

Z obecného hlediska lze nějaký jazykový výraz obecně hodnotit jako správný či nesprávný, přijatelný či nepřijatelný, gramatický či negramatický na základě: (1) subjektivního hodnocení individuálním uživatelem (obvykle lingvistou), které se opírá o řečovou zkušenost; (2) hodnocení skupinou rodilých mluvčích různého věkového a sociálního složení, což umožňují dotazníkové průzkumy; (3) výskytu nebo absence určitého jazykového jevu v textech daného jazyka.

Naopak negramatická věta je defekt správně vytvořené (gramatické) věty, který vznikl porušením gramatického pravidla platného v daném jazyce nebo obecného principu.

3/ introspekce:

je zjednodušeně řečeno zkoumání toho, co probíhá v mysli druhých - jakýsi náhled do vědomí.

Pojem introspekce se též používá jako výraz pro vnitřní sebezkoumání nejen na myšlenkové úrovni, ale například i citové v důsledku reakce na okolní podměty.

Jako první ji uvádí a prosazuje anglický myslitel John Locke ve druhé polovině 17. století.

Termín označuje i psychologickou metodu pozorování sebe sama, vlastní psychiky, vnitřních prožitků a procesů probíhajících ve vědomí.

ABC slovník cizích slov uvádí následující definici: sebepozorování, sebezpytování, zkoumání vlastních duševních stavů, pochodů

Doufám, že Vám má odpověď byla k užitku.

Použité zdroje

https://www.czechency.org/slovnik/GRAMATI%C4%8CNOST
Psychologický slovník; Hartl a Hartlová; 2004

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

20.05.2019 16:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu