Hypnoza

Text dotazu

Jaká je charakteristika hypnózy?

Odpověď

Dobrý den,

"Hypnóza je zvláštní psychický stav, k jehož hlavním charakteristikám patří:

* zvýšená sugestibilita (znamená, že hypnotizovaná osoba je připravena přebírat tvrzení hypnotizéra a přeměňovat je bez kritického zvažování v příslušné prožitky, přesvědčení nebo automatické jednání),

* změněný stav vědomí, který umožňuje pohlcení sugerovanými zážitky a prožívání změn vnímání, myšlení, emocí, chování a paměti jako subjektivně reálných a mimovolných,

* selektivní vztah závislosti na hypnotizérovi.

Předpokladem pro navození tohoto stavu pomocí hypnotizace je individuální schopnost jedince, označovaná jako hypnabilita. Je to vlastnost, která se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít hypnóza různou hloubku. S hloubkou pak souvisí, v jakém rozsahu a v jaké intenzitě je možno vyvolat typické hypnotické jevy (Kratochvíl 1999)."

Zdroj: KRATOCHVÍL, Stanislav. Klinická hypnóza. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2009. s. 11.)

"Objev moderní hypnózy je obecně připisován F.A. Mesmerovi (1734 - 1815), který se domníval, že tento efekt je následkem živočišného magnetismu a magnetického fluida, které teče od magnetizéra k pacientovi a přináší vyléčení. První seriózní a důkladný výzkum hypnózy ve vztahu k mesmerismu byl uskutečněn Francouzskou královskou komisí, skupinou předních vědců té doby, kterou vedl B. Franklin (1706 - 1790). Přesnější popis moderní hypnózy byl podán de Puységurem (1751 - 1825), jenž poznal, že hypnotický efekt je skutečně způsoben sugescí. Pojem hypnóza byl zaveden Jamesem Braidem (1795 - 1860), který zdůrazňoval, že to, co vzniká, je umělý spánek, a že při indukci hypnózy je třeba pacienta přimět k tomu, aby soustředil svou pozornost. Hypnóza hraje důležitou úlohu v historii léčení hysterie Sigmundem Freudem, stejně jako ve vývoji celé psychoanalýzy."

(Zdroj: HOSKOVEC, Jiří. Psychologie hypnózy a sugesce. 1. vyd. Praha :

Portál, 1998. s. 9.)

Další informace můžete nalézt například v publikacích:

* KRATOCHVÍL, Stanislav. Klinická hypnóza. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2009.

* HOSKOVEC, Jiří. Psychologie hypnózy a sugesce. 1. vyd. Praha : Portál, 1998.

* McKENNA, Paul. Svět hypnózy. Praha : Columbus, 1995.

* FRICKER, Janet. Tajemství hypnoterapie. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2006.

* SVOBODA, Mojmír. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Psychologický ústav Filozofické fakulty, 2000.

K dohledání další literatury k tématu můžete použít Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz/ , výběrovou článkovou databázi ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl  či bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/ .

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.07.2011 14:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu