humna

Text dotazu

Hezký den,už dlouho se snažím zjistit význam slova "humna".Co to znamená?Kde jsou?Označuje slovo snad nějakou hranici za domem,polem apod.?Dá se říct-pět metrů za potokem jsou humna?

Odpověď

Dobrý den, slovo humna z etymologického pohledu je vysvětlováno následujícím způsoběm: "humno - staročeské; původně místo tvrdě udeptané, nekryté, kde voli vyšlapávali zrna z klasů; později tam mláceno obilí cepy; konečně mlat krytý po německém způsobu stodolou a pak i stodola vůbec. Humna bývala, jako stodoly dosud, blízko domu, za nimi byl sad; odsud jsou stálá rčení "za humny"= za stodolou, v sadě; rčení- za humna, staročesky též " k humnom", jež nabyla významu "nedaleko od domova" apod. (v protikladu proti cizině "světu"). Při ulicovém typu vsí bývají humna (=stodoly) všech statků vedle sebe v jedné řadě, odtud pak plurál v oněch rčeních."

Zdroj:
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. S. 190. ISBN 80-7106-242-1.

Použití slova humna a rčení je také popsáno v knize: Příruční slovník jazyka českého. Díl I, A-J. V Praze : Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN. 1935-1934. S. 1003.:
"humno - upěchovaná půda k mlácení obilí ; humna - zadní část statku obrácená do polí (Proběhl brankou na humna; Nepřišli jste dál než za vaše humna) ; též pozemek, půda (Liška ocitl se na rodné humně myslí i nohama) ; též místnost v pivovaru, kde se skladuje ječměn (Vyučil se řemeslu na humně).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2008 18:35

Petr píše:
Úterý 10.11.2015 21:32
Zdeněk Pinc také dokládá, že humna v podstatě mohou znamenat obzor, nebo prostě místo, kam se může člověk dostat, pokud se má ještě téhož dne vrátit. Ať už pěšky nebo na koni. Takové příklady nám dokládají i pohádky.
negramot píše:
Úterý 25.04.2017 08:03
Na jedné straně selského dvoru stojí dům pro sedláka, po stranách chlívky, proti domu stodola a špejchar. Stodola má jedny vrata do dvora a jedny ven "za humna", humna jsou tedy ten krytý průjezd stodolou užívaný sezónně jako mlat.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu