Hugenoti- templáři

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, jestli je nějaká spojitost mezi Hugenoty a templáři?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den, Řád templářských rytířů byl vojensko-rytířský řád a vznikl pravděpodobně v roce 1120 jako důsledek první křížové výpravy (1096-1099), kdy úkolem řádu bylo ochraňovat křesťanské poutníky ve Svaté zemi. Řád postupně nabýval na počtu stoupenců, disponoval velkou mocí, měl svou vlastní hierarchii a získal také nemalé finanční prostředky. Řád byl zrušen v roce 1312 jako nepotřebný, avšak tomuto nařízení předcházelo nařčení z hereze a postupné zatýkání bratrstva, nebo jeho vypuzení do zahraničí. Zanedlouho o tomto společenství vzniklo mnoho legend: o tajných rituálech týkající se přijímání do řádu, nebo zahrnující biblickou tematiku. Někteří také tvrdí, že řád disponoval tajemným učením. Později byl proto spojován s jinými tajemnými spolky a organizacemi, jako např. svobodní zednáři etc. Hugenoty jsou označováni stoupenci kalvinistické reformace ve Francii. Jsou tak označováni od poloviny 60. století 16. století, původ označení je nejasný. Největší složku tvořila drobná šlechta a měšťanstvo. Od 60. let 16. století vypukly náboženské války mezi hugenoty a katolíky. Tyto války vyvrcholily tzv. Bartolomějskou nocí v roce 1572, kdy vypuklo hromadné vraždění protestantského obyvatelstva. Až v roce 1598 byl uzavřen smír tzv. Ediktem nantským, který zaručoval protestantskému obyvatelstvu nejen náboženskou toleranci, ale i některá práva. Leč edikt nantský byl zrušen v roce 1685 a protestanté museli opustit francouzské území. Templáři a hugenoti nemají společného nic - ani charakter společenství, ani společné myšlenky, ani kontinuitu. Společnými se může zdát pouze to, že obě skupiny byly vázány na francouzské prostředí, zapojení se do náboženských válek, jejich vlastní pronásledování a poté vyhnání do exilu. Literatura: HODGE, Susie. Tajemství templářských rytířů: tajné dějiny nejmocnějšího řádu světa. V Praze: Slovart, 2014. 224 s. ISBN 978-80-7391-859-0. HROCH, Miroslav, ed. a kol. Encyklopedie dějin novověku 1492-1815. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 415 s. ISBN 80-7277-246-5. REYNOLDS, John Lawrence. Historie tajných spolků, organizací a sekt. V nakl. Brána vyd. 1. Praha: Brána, C2008. 212 s. ISBN 978-80-7243-384-1. SKŘIVAN, Aleš. Lexikon světových dějin 1492-1914. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2002. 447 s., [48] s. obr. příl. ISBN 80-86493-06-7. VÁCHAL, Josef. Církev a blouznivci: historie sektářství a bludařství. Vyd. 2. Praha: Volvox Globator, 2000. 157 s. ISBN 80-7207-344-3. https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_templ%C3%A1%C5%99%C5%AF https://cs.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C4%9Bjsk%C3%A1_noc Další knihy, kde se můžete seznámit s touto tematikou: BARBER, Malcolm. Noví rytíři: dějiny templářského řádu. Překlad Jiří Kasl. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 433 s. Každodenní život. ISBN 80-7203-764-1. FRALE, Barbara. Templáři. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 173 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-257-0173-7. STERNECK, Mervyn. Dějiny templářského řádu: první duchovně rytířský řád v zrcadle času. Praha: Půdorys, 2004. 226 s. ISBN 80-86018-24-5. ŠABRŠULA, Jan. O francouzské reformaci. 1. vyd. Praha: Husův institut teologických studií v Praze, 2007. 129 s. Učební texty Husova institutu teologických studií v Praze. ISBN 978-80-260-7421-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu