Hugenoti

Text dotazu

Hugenoti byli ve středověké Francii pronásledováni, což vedlo k tomu, že jich velké množství emigrovalo hlavně do Švýcarska, Německa a dalších zemí.
Je známo, že by se usídlili také v Čechách nebo na Moravě?

Odpověď

Dobrý den,

 Hugenoti, kteří uprchli z Francie před drsnou politikou krále Ludvíka XIV a byli uvítáni v hostitelských zemích, byli známi jako „réfugiés“ (utečenci). Prchali především do Holandska, Švýcarska, Německa a Anglie. Později někteří odešli do Skandinávie, Ameriky, Irska, Západní Indie, Jižní Afriky a Ruska. Některé  zahraniční články (není jich mnoho) uvádí, že malá část Hugenotů mohla emigrovat také na území Čech – pravděpodobně ale šlo o naprostou menšinu.

 Do oblasti jižní Moravy v roce 1526 emigrovali tzv. Novokřtěnci, někdy též označováni jako „habáni“. Vedl je Balthazar Hubmaier, teolog z období počátků anbaptistického hnutí.

 „Novokřtěnci kladli zvýšený důraz na morální a etické hodnoty náboženství. V souvislosti s tím také vyčítali současné církvi, že žije v přebytku. Podle nich bylo třeba stávající církev úplně zrušit a vybudovat novou, puristickou, stejnou jaká existovala těsně po smrti Ježíše. Podle novokřtěnců měla být víra demonstrována každý den, každou chvíli života, nikoliv jen o svátcích, jak se často stávalo. Také kladli důraz na dobrovolnost víry. Samozřejmě byli přesvědčeni, že jejich víra je ta nejlepší, ale na rozdíl od katolické církve si uvědomovali, že je třeba k víře dojít dobrovolně a nikdo do ní nemůže být nucen.“1

 Novokřtěnci přišli na jižní Moravu potom, co byli pro svoji víru a sociální požadavky vypovězeni ze Švýcarska a okolních vyspělejších zemích západní Evropy. Hlavním důvodem k jejich přijetí nebyl jen projev náboženské svobody, ale také jejich nemalý hospodářský přínos.

 Doporučujeme k přečtení následující dokumenty:

 Havelková-Šťastná, Marie - 

Hugenoti - moji předkové. Havelková-Šťastná, Marie. In: Genealogické a heraldické informaceBrno : Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně 12-13, (1992-1993 [vyd. 1994],) s. 31-34.

 Diplomová práce Marcely Zálohové - Náboženské války ve Francii a v Českých zemích: https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/24886?mode=full

 Diplomová práce Jana Kaliny – Novokřtěnci v Habsburské monarchii: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/50187

 Internetové články:

http://ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/confessional-migration/ute-lotz-heumann-confessional-migration-of-the-reformed-the-huguenots

https://www.huguenotsociety.org.uk/history.html

1)       https://cs.wikipedia.org/wiki/Novok%C5%99t%C4%9Bnectv%C3%AD

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.09.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu