Hry ze středověku

Text dotazu

Dobrý den, marně se pokouším nalézt nějaké původní návody na dětské hry ve středověku. Na internetu jsem našel diplomku, která se tématem teoreticky zabývá a pak samé počítačové hry.
Chtěl bych tedy poprosit o pomoc s hledáním literatury, kde najdu návody, jak si zahrát původní středověké dětské/společenské hry, např. takové, jaké jsou vyobrazeny na Bruegelově obraze "dětské hry". Předem díky za pomoc s hledáním.

Odpověď

Dobrý den,

o dětských hrách ve středověku pojednávají vybrané kapitoly publikací věnovaných volnočasovým aktivitám v období středověku, cenné informace a odkazy na odbornou literaturu můžete nalézt také v několika diplomových pracích. Hry dětské se velmi často prolínají s hrami dospělých (společenskými hrami) či se cvičením, které děti a dospívající prováděli jako trénink pro život nebo boj. Patrně neucelenější přehled dětských aktivit a vůbec každodenního života dítěte ve středověku a raném novověku je nyní k dispozici v publikaci Dany Dvořáčkové-Malé (a kol.) Děti a dětství: od středověku na práh osvícenství, jež vyšla v roce 2019 jako výstup dlouhodobého výzkumného grantu „Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích“ na Historickém ústavu AVČR.

Mezi dětskými hrami se v literatuře nejčastěji opakují hry s předměty jako obruč, koule, míč, hole, bič, káča nebo sud. Jean Verdon v knize Volný čas ve středověku (přel. Jiří Žák, 2003) uvádí právě tyto hry a mimo ně jmenuje ještě například hru „na popelení“, k níž nebylo žádné náčiní potřeba, pouze popel. U řady aktivit popisuje i jejich průběh („pravidla“), hru s míčem líčil takto:

„(…) hráči vytvořili kruh a doprostřed se postavil jeden z nich, který měl za úkol jednak chytit míč, který si hráči házeli mezi sebou, a jednak uhýbat tak, aby ho míč přímo nezasáhl. Když míč chytil, vyměnil si místo s hráčem, který ho hodil. Když ho míč zasáhl, musel zůstat na místě a podrobit se trestu. Při hře se musel otáčet tak rychle, že často ztratil rovnováhu.“ (s. 134)

Míčové hry různého typu se jako oblíbená aktivita vyskytovaly mezi dětmi i dospělými, jednou z nejrozšířenějších byla tzv. „jeu de paume“, ve které se míč různými způsoby odrážel; dynamický vývoj zaznamenala ale až v novověku a je považována za předchůdce tenisu. Čeněk Zíbrt v knize o staročeských hrách a zábavách (1889) popisuje vedle „hry v míč“ například také „honění ke kroužku“, „kuželky“ nebo „hru v koule“, jejichž kořeny rovněž sahají do středověku. Většina z nich ale nebyla výhradně určená dětem a více odkazů z literatury hovoří o provozování her dospělými – zejména se to týká her s koulemi a kuželkami, které byly v průběhu historie dokonce nezřídka zakazovány, jelikož při nich probíhaly sázky na vítězství (která koule doputuje dále atd.).

Dále se uvádějí „hry pohybové“ – jež jsou také nejhojněji zastoupeny na plátně Dětské hry (Kinderspelen, 1560) Pietera Bruegela. V popředí obrazu můžeme pravděpodobně vidět „hru s obručí“ a ve středu a na pravé straně obrazu nejspíš nějaký typ „hry s holemi“.

Díky archeologickým pramenům v podobě nalezených předmětů či figurek (hraček) existují také dohady o tom, jak si děti mohly hrát samostatně. Podrobně se dočtete o této problematice v níže uvedené studii Zdeňky Měchurové.

Odlišnou kapitolou, a to spíše z oblasti vzdělávání, nikoliv způsobů trávení volného času, by byla středověká „školní“ (žákovská) cvičení a hry související s výukou, jež měly podobu dramatických výstupů či dialogů a jejich účelem bylo procvičení latiny a rétoriky.

Použité zdroje

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana a kol. Děti a dětství: od středověku na práh osvícenství. Vydání první. Praha: NLN, s.r.o., ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2019. 693 stran. ISBN 978-80-7286-333-4.

ZÍBRT, Čeněk. Z her a zábav staročeských: příspěvky ke kulturním dějinám českým, Část I. Ve Velkém Meziříčí: J.F. Šašek, 1889. 285 s.

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Středověké hry a jejich odraz v archeologických pramenech. Plzeň, 2015. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická. Dostupné online: https://dspace5.zcu.cz/[…]/BP%20Radka%20Dvorakova%202015.pdf

MĚCHUROVÁ, Zdeňka. Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech. Archaeologia Historica 35. 2010, č. 1-2, s. 95-107. Dostupné online: https://digilib.phil.muni.cz/[…]/2_ArchaeologiaHistorica_35-2010-1_6.pdf

VERDON, Jean, ŽÁK, Jiří a FRANCL, Gustav. Volný čas ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2003. 261 s. ISBN 80-7021-543-7.

SONNTAG, Jörg. Tenis v arše Noemově. Hry a sport ve středověkých klášterech a řádech. Přel. Pavel Blažek. Dějiny a současnost: historicko-vlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury. Praha: Orbis, 2013, roč. 35, č. 8, s. 38-41.

HUIZINGA, Johan, ČERNÝ, Jiří a VÁCHA, Jaroslav. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta, 1971. 226 s.

„Jeu de paume“: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_paume

O knize D. Dvořáčkové-Malé a kol.: https://www.avcr.cz/[…]/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.04.2022 19:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu