hry na téma týrané a zneužívané děti

Text dotazu

hry (psychologické hry) na téma týrané a zneužívané
dítě (syndrom CAN - tělesné týraní, psychické týrání atd.) nebo preventivní
programy

Odpověď

Dobrý den,

k uvedenému tématu byste mohla využít například níže uvedené publikace, první tři jsou elektronické knihy dostupné v rámci placené kolekce ebrary Academic Complete (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#ebrary ). Databáze ebrary je v Národní knihovně přístupná pouze pro uživatele s platným čtenářským průkazem buď z počítačů ve studovnách NK ČR, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo budovu knihovny (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ). Odkazy na obě možnosti přístupu jsou k dispozici v úplném zobrazení záznamů konkrétních e-knih v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc):  

* PRITCHARD, Jacki; SAINSBURY, Eric. Can you read me? [elektronický zdroj] : creative writing with child and adult victims of abuse. New York: Jessica Kingsley Publishers, c2004. 238 p. ISBN 978-1-84642-054-2. ISBN 1-84310-192-0 (pbk.).

* BANNISTER, Anne. Creative therapies with traumatized children [elektronický zdroj]. London; New York : Jessica Kingsley, 2003.173 p. : ill. ISBN 978-1-84642-429-8.

* CATTANACH, Ann. Play therapy with abused children [elektronický zdroj] / London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2008. 187 p. : ill. ISBN 978-1-84310-587-9.

* VANÍČKOVÁ, Eva et al. Sexuální násilí na dětech: výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence. Praha: Portál, 1999. 118 s.: il.; 23 cm. ISBN 80-7178-286-6.

* Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém / kolektiv autorů. Praha : IREAS, 2007. 229 s. ; 21 cm + 1 CD. ISBN 978-80-86684-47-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200711/contents/nkc20071719824_1.pdf  

* DOLANSKÁ, Jiřina. Jak ochránit předškolní dítě před sexuálním zneužitím: (pracovní materiály k seminářům). Praha : Elektra, Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, 2002. 49 s. ; 30 cm. ISBN 80-903097-2-0 (brož.)

* dětská psychoterapie * prevence (sociální práce) * sexuální zneužívání dětí * incest * děti předškolního věku * psychologie dítěte * příručky

* VOLFOVÁ, Iva; KOZÁKOVÁ, Zdeňka; VELEMÍNSKÝ, Miloš sr. Prevence sexuálního zneužívání dětí a adolescentů se specifickými potřebami. Praha: Triton, 2008. 76 s.; 20 cm. ISBN 978-80-7387-129-1. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200905/contents/nkc20081828499_1.pdf  

Dále jsme v rámci článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) nalezli dva články:

* MATĚJČEK, Zdeněk. Ubližování dítěti - psychologie prevence. In: Česko-slovenská pediatrie. Roč. 49, č. 1 (1994), s. 20-22.

Resumé: Prevence týrání, zanedbávání a sexuálního zneužívání dítěte, prevence sekundární a terciální. Osvěta a výchova.

* péče o dítě * vztah rodiče-dítě * fyzický trest * týrané děti * zanedbané dítě * prevence

* HANUŠOVÁ, Jaroslava. Sexuální zneužívání dětí - terapie a prevence. In: Právo a rodina. ISSN 1212-866X. Roč. 8, č. 6 (2006), s. 12-15.

Další užitečné informace byste mohla získat zejména z licencovaných zahraničních databází, které mohou nabízet rovněž plné texty. Vzhledem k Vašemu tématu by mohly být vhodné zejména databáze z oblasti psychologie, které zpřístupňuje Univerzita Karlova, např. PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycINFO (všechny v rámci EBSCOhost) aj., kompletní přehled na http://pez.cuni.cz/ezdroje/prehled/obor.php?lang=cs&id=17 . Národní knihovna má k dispozici také řadu databází, které jsou zaměřeny na sociální vědy, jejich přehled naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Jak již bylo zmíněno výše, v placených zdrojích mohou vyhledávat pouze registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem, a to z počítačů NK ČR nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Další zdroje vhodné k Vašemu dotazu Vám také mohou doporučit odborné knihovny zaměřené na oblast společenských věd, např. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/ ), Knihovna Fakulty sociálních věd UK (http://knihovna.fsv.cuni.cz/ ), Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (http://knihovna.fss.muni.cz/ ) nebo Knihovna Psychologického ústavu AV ČR (http://www.psu.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=101#Library).

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.07.2011 12:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu