hrobka hrabat Mitrovských

Text dotazu

Dobrý den,
bylo by prosím možné zjistit, jaké osoby jsou pohřbeny v hrobce hrabat Mitrovských v Doubravníku?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

K Vašemu tématu se nám podařilo vyhledat tyto články, jejichž studium bychom Vám doporučili:

* Litinové sarkofágy Mitrovských. [Aut.]: Ustohal, Vladimír - Mazáč, Leopold - Rek, Antonín - Stránský, Karel. ZDH (Z dějin hutnictví) 24, 1995, s. 66-71.

* Dyba, Ivan : Hrobka hrabat Mitrovských z Mitrovic a Nemyšle a barevná znaková výzdoba v kostele v Doubravníku. Genealogické a heraldické informace 7 (22), 2002 [vyd. 2003], s. 57-68.

* Sáček, Karel : Sokolnice a hrabata Mitrovští. In: Sokolnice a slavkovská bitva. Sokolnice, Obecní úřad Sokolnice 2000, s. 22-26.

* Mazáč, Leopold - Ustohal, Vladimír - Stránský, Karel : Sarkofágy rodu Mitrovských v Doubravníku. VVM (Vlastivědný věstník moravský) 47, 1995, č. 4, s. 405-407. Rés. něm. Die Sarkofage des Geschlechts der Herren Mitrovský in Doubravník.

* Kovářová, Stanislava. Mitrovští se zapsali do historie Žádlovic: toulky regionem. Právo. Střední a východní Morava, 2008, 18(57), s. 13. ISSN 1211-2119.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001121561&local_base=ANL ]

* Stránský, Karel a Ustohal, Vladimír. Aktivity Mitrovských v železářství. Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany. 6/1998, Suppl. Historie. Rokycany: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 1998. s. 3-11. ISSN 0862-5387.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000473929&local_base=ANL ]

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Doubravn%C3%ADk)

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitrov%C5%A1t%C3%AD_z_Mitrovic_a_Nemy%C5%A1le

Mitrovští byli starý český rod z Nemyšle u Tábora. Poprvé se připomínají roku 1373. Vladimír, syn Viléma Mitrovského, dal v roce 1867 přistavět k doubravnickému kostelu rodinnou hrobku nákladem 70 000 zlatých, aby zachoval památku svého rodu. Plány vypracoval vídeňský architekt Franz Schleps a předložil je 1. dubna 1867. Původně se měla hrobka nacházet na jižní straně kostela, ale plány byly změněny a tak se hrobka v novogotickém slohu nachází na severní straně. Tympanon nad vchodem do hrobky vytvořil akademický sochař Josef Břenek z Brna. Na tympanonu je tento nápis: "Ctěným předkům, sobě i milým potomkům L.P. MDCCCLXVII" spolu s heslem rodu Mitrovských Aeternus quia purus = věčné, protože čisté. Na levé straně kaple je umístěna mramorová deska s nápisem : "Tuto hrobku dal vybudovati ctěným předkům, sobě i milým potomkům Hrabě Vladimír Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle, C. K. komoří, major ve vojště, Pán na Pernštejně, Bystřici a Rožínce a na Šarvaši v Uhřích, rytíř řádu železné koruny a komentátor papežského řádu svatého Řehoře, doživotní člen komory panské a poslanec na sněmu moravském atd. L.P. MDCCCLXVII. Blahoslavení mrtví, kteří v Pánu umírají. Zjev. 14 13." (Mazáč, Leopold - Ustohal, Vladimír - Stránský, Karel : Sarkofágy rodu Mitrovských v Doubravníku. s. 405 - 406) Údajně byl každý, kdo je zde pochován nejdříve balzamován a uložen do dřevěné a cínové rakve a ty pak byly vloženy do litinového sarkofágu. Těchto sarkofágů je v hrobce 19. Kromě členů rodu Mitrovských jsou zde pohřbeni manželé Schrüffelovi, předchozí majitelé pernštejnského panství. Pozoruhodný je také malý litinový sarkofág novorozeněte zemřelého při porodu spolu s matkou rozenou Salmovou, první manželkou syna zakladatele hrobky, také Vladimíra. Posledními pohřbenými v hrobce jsou syn zakladatele hrobky Vladimír hrabě Mitrovský a jeho žena. Hrabě zemřel 21. ledna 1930 v lázních Baden- Badenu. Jeho manželka Marie, rozená kněžna Bavorovská z Polska, zemřela záhy po něm 9. února 1930 v Sokolnicích. Oba pohřby byly velmi slavné. Pět dcer a tři synové Vladimíra a Marie Mitrovských se v době druhé světové války přihlásili k německé národnosti. A po válce odešli do zahraničí.

 

Toto je bohužel vše, co se nám podařilo zjistit o tom, kdo je pohřben v hrobce Mitrovských. Doporučili bychom Vám obrátit se přímo na obec Doubravník http://www.doubravnik.cz/mestys.php?page=2, kde by mohli mít více informací či přímo na knihovnu v Doubravníku, kde by mohli mít nějaké regionální zprávy http://www.doubravnik.cz/knihovna.php.

 

Zdroje:

* Litinové sarkofágy Mitrovských. [Aut.]: Ustohal, Vladimír - Mazáč, Leopold - Rek, Antonín - Stránský, Karel. ZDH (Z dějin hutnictví) 24, 1995, s. 66-71.

* Mazáč, Leopold - Ustohal, Vladimír - Stránský, Karel : Sarkofágy rodu Mitrovských v Doubravníku. VVM (Vlastivědný věstník moravský) 47, 1995, č. 4, s. 405-407. Rés. něm. Die Sarkofage des Geschlechts der Herren Mitrovský in Doubravník.

* Sáček, Karel : Sokolnice a hrabata Mitrovští. In: Sokolnice a slavkovská bitva. Sokolnice, Obecní úřad Sokolnice 2000, s. 22-26.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Doubravn%C3%ADk)

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitrov%C5%A1t%C3%AD_z_Mitrovic_a_Nemy%C5%A1le

* MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti. Díl I. (A-M). 1. vyd. Praha : Argo, 2008. ISBN 978-80-257-0027-3.

* BUBEN, Milan M.; VAVŘÍNEK, Karel. Almanach českých šlechtických a rytířských rodů. Brandýs nad Labem : Martin, 2005. ISBN 80-85955-30-X.

* ŽUPANIČ, Jan a kol. Encyklopedie knížecích rodů zemí koruny české. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001. ISBN 80-86493-00-8 (váz.).

* PILNÁČEK, Josef. Staromoravští rodové. I. 4. vyd. Velehrad : Tomáš Ježek, 2004. ISBN 80-86528-37-5. 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2013 13:27

Jana Heinzlová píše:
Pondělí 27.02.2017 16:34
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde je pochována manželka Antonína Bedřicha Mitrovického Adelheit rozená Clam Gallas (1805 - 7.2.1836) a jaká byla příčina smrti. Děkuji za odpověď.
Jana Heinzlová
PSK - admin píše:
Čtvrtek 02.03.2017 14:18
Dobrý den,
informace o příčině úmrtí a místu, kde byla Adelheid Mitrovská (rozená Clam Gallas) pohřbena, bohužel nejsou v nám dostupných zdrojích uvedeny.
Adelheid Clam Gallas se narodila s bratrem Eduardem dne 14. 3. 1805. Zmíněna je v několika hudebních publikacích. Dne 19. 9. 1823 se provdala za Antona Friedricha (Bedřicha) Mitrovského (1801 - 1865). Zemřela 7. 2. 1836 (pravděpodobně v Praze).
V článku o Eduardovi hraběti Clam Gallas se o ní píše:
"Za pobytu v Praze Eduard navštěvoval také svou sestru Karolinu Barboru (1798-1863), přicházející do nedalekého rodového sídla Nostitzů: provdala se za Jana Václava hraběte Nostitz-Rienecka (1791-1852) z rokytnické rodové větve. Již se však nemohl setkávat se svým dvojčetem, sestrou Adelheid. Ta zemřela jako matka jednoročního dítěte v roce 1836, nedlouho po sňatku s Antonínem Bedřichem hrabětem Mitrowským z Nemyšle (1801-1865)."
(MŽYKOVÁ, Marie. Přepych, sláva a pád aristokrata Eduarda hraběte Clam-Gallas. Documenta Pragensia. 2009, č. 28, s. 130)

Pouze jeden zdroj uvádí u datace jejího skonu též místo úmrtí, kterým byla údajně Praha ( https://books.google.cz/boo[…]20Gallas%201836&f=false )

Pravděpodobně jediným způsobem, jak zjistit příčinu úmrtí, je nahlédnout do záznamu o úmrtí v matrice zemřelých. Doporučujeme Vám proto za tímto účelem prostudovat pražské matriky (online či přímo v Archivu hlavního města Prahy: http://www.ahmp.cz/index.ht[…]=103&wstyle=0&page=
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu