Hrobka

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, kde by mohla být pohřbená paní Cecílie Claudie z
Lichtenštejna-Kastelkornu. Zemřela v roce 1664, strýc jejího manžela byl
zemský hejtman Markrabství moravského Kryštof Pavel z
Lichtenštejna-Kastelkornu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v našich fondech máme jen základní informativní příručky o šlechtických rodech a nic přesného se nám nepodařilo zjistit. Zkuste se v rámci této služby obrátit na knihovnu Národního muzea, která má speciální oddělení zámeckých knihoven a mohli by tam vědět více. - Pokud je věc vůbec možné zjistit.

Další možností je hledání v archivech. V databázi archivních fondů a sbírek jsme zjistili dva záznamy, které by vám mohly pomoci (viz níže). Dále by snad bylo možné zjistit něco v místech, která rodu v minulosti patřila.

Některé základní prameny najdete v jednom ze starších dotazů z našeho archivu:

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/leopold-franz-podstatzky-li-e-chtenstein.

 Archivní fondy a sbírky v ČR

(http://www.mvcr.cz/archivnictvi-a-spisova-sluzba.aspx):  

1. Název fondu (sbírky): Rodinný archiv Mitrovských Dolní Rožínka

Uloženo v archivu: Moravský zemský archiv v Brně Místa vzniku fondu Dolní Rožínka Časový rozsah: (1203)1377-1943

Metráž: 16,76 bm zpracováno a inventarizováno 0,24 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Rod Mitrovských a spřízněné rody Lichtenštejni - Kastelkornové, Stockhammerové a Schröfflové z Mansberka.

Tematický popis: Fond obsahuje majetkoprávní písemnosti, osobní doklady a diplomy, jmenovací dekrety, korespondenci, alba fotografií a fotografie, dokumenty o úřednické a vojenské službě, dokumenty k počátkům průmyslového podnikání na Moravě ze zpráv Mitrovských, dokumenty k selskému povstání 1821 , zavádění Raabova systému abolice robot, zprávy o tureckých válkách, soukromé záležitosti Mitrovských a příbuzných rodů, dokumenty k pernštejnskému panství, Dolní Rožínce a Sokolnicím.

Archivní pomůcky

o JEŽKOVÁ M.-KUDRNOVÁ D.: RODINNÝ ARCHIV MITROVSKÝCH (1203)-1943,(1203) 1377 - 1943. Inventář, 1963, s. 101, ev.č. 933.

2. Název fondu (sbírky): Rodinný archiv Podstatských - Lichtenštejnů

Telč

Uloženo v archivu: Moravský zemský archiv v Brně Místa vzniku fondu Telč Časový rozsah: (1210)1325-1945

Metráž: 9,50 bm zpracováno a inventarizováno 1,45 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Rod pánů z Hradce, Slavatů, Lichtenštejn-Kastelkornů a Podstatských-Lichtenštejnů.

Tematický popis: Fond obsahuje archiválie rodů pánů z Hradce, Slavatů, Lichtenštejnů-Kastelkornů, zejména jejich majetkoprávní záležitosti, u L-K vztah k jejich majetku v Tyrolsku, dále archiválie rodů Podstatských - Lichtenštejnů zejména v 19. století z působení majitelů ve dvorské službě a v armádě a jejich korespondenci. Součástí fondu jsou též 4 urbáře panství Telč. Cenné jsou genealogické podklady pro historii rodu.

Archivní pomůcky

o VOLDÁN V.: RODINNÝ ARCHIV PODSTATSKÝCH-LICHTENŠTEJNŮ (1210),1325 -1945. Inventář, 1980, s. 173, ev.č. 935.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.04.2009 16:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu