Hrdelní soudy na Loketsku

Text dotazu

Dobrý den. Ráda bych Vás požádala, zda byste byli tak laskaví a mohli mi doporučit literaturu k tématu mé práce s názvem " vývoj hrdelních soudů na loketsku", kdy není udán úsek z jakého období mají pocházet. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, nalezli jsme pouze jediný článek, který se vztahuje přímo k Vašemu tématu:

Haubertová, Květoslava : Loketsko v ortelních manuálech apelačního soudu v letech 1548-1740. K zániku chebské oblasti městského práva po roce 1548. Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů 2008, s. 89-99.

- 1548-1740; soudy apelační; dějiny práva; soudy hrdelní; knihy úřední; Chebsko [oblast]; Loketsko [oblast];

(případně: Haubertová, Květoslava : Loketsko v ortelních manuálech apelačního soudu v letech 1548-1740. K zániku chebské oblasti městského práva v roce 1548. In Sborník Chebského muzea 2005 [vyd. 2006], s. 8-22.
Rés. něm. s. 22. Der Ellbogener Kreis in den Handbüchern zu den urteilen des Appellationsgerichts in den Jahren 1548 bis 1740. Die Einschränkung der Stadtrechte im Egerer Gebiet nach 1548)

Tento článek jsme nalezli v databázi Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz/ - báze BIBLIO - Literatura od roku 1990). Dále byste mohla využít články obecněji zaměřené, kde by mohlo být Loketsko také zmíněno:

* Francek, Jindřich: Hrdelní soudnictví v Čechách v 16.-18. století. In: Česká města v 16.-18. století. Sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990. Praha, Historický ústav ČSAV 1991, s. 41-61. Rés. něm. s. 59-61. Die Halsgerichtsbarkeit in Böhmen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.

* Pánek, Jaroslav : Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách. (Výsledky, problémy a perspektivy studia.) Československý časopis historický (ČČH) 32 [82], 1984, č. 5, s. 693-728. Rés. rus., něm.

Ve stati je zároveň podán zatím nejobsáhlejší přehled o československé a zahraniční literatuře k dané problematice.

V elektronickém katalogu NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsme nalezli publikaci týkající se dějin Lokte:

* Dějiny města Lokte / Vladimír Vlasák, Eva Vlasáková. Loket : Město Loket, 2004. 200 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 30 cm. ISBN 80-239-4577-7 (v knize neuvedeno : váz.)

Dále bibliografii a sborník obecně zaměřené na tuto problematiku:

* Hrdelní soudnictví českých zemí : soupis pramenů a literatury / uspořádali Jindřich Francek a Tomáš Šimek. -- 1. vyd.. -- Zámrsk : Státní oblastní archiv ; Pardubice : Východočeské muzeum : Historický klub, pobočka Pardubice, 1995. -- 188 s. : il. ; 29 cm

* Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.-18. století : sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 21.-22.9.1995 = Capital punishment in the judiciary of the Czech lands from the 16th to the 18th century / redigoval Jindřich Francek. -- Vyd. 1.. -- Pardubice : Východočeské muzeum : Historický klub, 1996. -- 192 s. ; 21 cm. ISBN 80-86046-06-0 (Východočeské muzeum : brož.)

* České právo v minulosti / Karel Malý ; [dokumentace Petra Skřejpková]. -- 1. vyd.. -- Praha : Orac ; Pacov : Nuga, 1995 (Praha : Bervik). -- 269 s., [32] s. fot. (některé barev.) ; 22 cm. ISBN 80-85903-01-6 (Nuga. Pacov :
váz.)

 * Čechy (Česko) * Morava (Česko)  * právní řád * právo * české země  * monografie * právo - země české - stol. 11.-20. - monografie

 

Dále internetové zdroje:

Loketské listy - http://www.loket.cz/listy/rijen_2005.pdf - str. 5

                       http://www.loket.cz/listy/srpen_2003.pdf - str. 5

Užitečné informace budou pravděpodobně obsaženy také v archivních fondech (Archivní fondy a sbírky v ČR -
http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php):

Název fondu (sbírky): Archiv města Loket Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Místa vzniku fondu Loket Časový rozsah: 1352-1945(1995)
Metráž: 14,56 bm zpracováno a inventarizováno 416,50 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Městský úřad LoketLesní úřad města LokteMagistrát města Loket Tematický popis: Oddělení AM Lokte-Lesní úřad města Lokte poskytuje bohatý materiál o správě, výrobě a hospodaření lesů města Lokte od 18. stol. a zvláště pak od počátku 19. stol. do roku 1945. Dokumentována je zejména těžba a prodej dřeva a výnosy lesního hospodářství. Kupní smlouvy v nichž je doložena koupě lesů městem Loktem jsou uloženy v listinné části Archivu města Lokte. I v ostatních částech fondu AM Loket je uložen bohatý materiál k dějinám města, panství a oblasti. Pozemkové knihy.
Archivní pomůcky: DVOŘÁK S.-VLASÁK V.: ARCHIV MĚSTA LOKET - LESNÍ ÚŘAD,1716
- 1945. Inventář, 1978, s. 109, ev.č. 6.

Předpokládáme, že hledáte informace o hrdelním právu k obci Loket na Sokolovsku. Obec Loket se také nachází v okrese Benešov, k této obci jsme bohužel mnoho nenalezli, mohla byste využít následující článek nebo uvedenou
bibliografii:

Procházková, Eva: Hrdelní soudnictví v 18. století a střední Čechy. [P., 2.
11. - 31. 12. 1993]. In: FHB 17, 1994, s. 337-339 (viz databáze Historického ústavu AV ČR)

Historicko-vlastivědná bibliografie okresu Benešov. Díl 1 - 4 / Zprac. Ludmila Pánková, Jaroslav Pánek. -- Benešov : ONV, 1980 (Neratovice : OPS [Okr. podnik služeb] Mělník 05). - sv. 1: 310 s., sv. 2: 311-613 s., sv. 3: 311-613 s., sv. 4: 983-1184 s. ; 8° (viz báze NKC).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2009 13:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu