Hranice 18 let pro čtenáře NK

Text dotazu

Dobrý den, proč není umožněno navštěvovat Národní knihovnu osobám mladším 18 let? Studenti středních škol by jistě službu rádi využili...

Odpověď

Dobrý den, podle Knihovního řádu, který je dostuný na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_kr.htm , NK ČR umožňuje občanům mladším 18 využívat fondy a služby knihovny - viz Čl.8, odst. 4., ze kterého vybíráme:
Dočasný čtenářský průkaz se vystavuje v případě, že nejsou vytvořeny podmínky pro vystavení trvalého čtenářského průkazu:
a) osobám starším 18 let po zaregistrování na základě předloženého platného osobního dokladu,
b) občanům starším 15 let pouze v případě, že jejich požadavky není prokazatelně schopna uspokojit jiná knihovna, na základě písemného souhlasu jejich zákonných zástupců, resp. garance školy, a po předložení platného osobního dokladu.

Pokud má tedy student střední školy zájem o využívání našich fondů a služeb, zašle žádost na vedení knihovny.
Je třeba ještě uvést, že naše knihovna je převážně prezenční knihovnou (knihy se nepůjčují mimo budovu), je nutné exempláře studovat ve studovách NK ČR. Naše knihovna v rámci meziknihovních služeb vyřizuje požadavky na výpůjčky a zhotovení kopie na základě došlých objednávek z jiných českých knihoven, a tím zajišťuje přístup k našim fondům i neregistrovaným uživatelům. Mimo meziknihovní služby nabízí knihovna všem zájemcům i refereční služby, včetně služby Ptejte se knihovny, dále školení a konzultace týkající se informačních zdrojů v knihovnách.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.02.2008 17:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu