Hradní stráž

Text dotazu

Dobrý den, mohla bych se prosím zeptat, jestli se Hradní stráž užívá s velkým písmenem i uprostřed věty? Je pravidlem, že je vždy píšeme s velkým písmenem nebo jsou zde i okolnosti, kdy se píše s malým písmenem jako hradní stráž? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v Internetové jazykové příručce http://ujc.avcr.cz/miranda2/m2/elektronicke-slovniky-a-zdroje/internetova-jazykova-prirucka.html na stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR

se praví:

Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)

Do r. 1993 se složky jednotlivých organizací měly psát s malým písmenem: úřad prezidia Československé akademie věd, odbor výstavby Obvodního úřadu Praha 5... V praxi se však tato zásada porušovala a stále častěji se některé typy pojmenování objevovaly s velkým písmenem. Proto PČP z r. 1993 přinesla ve způsobu psaní změny. Jednoznačný návod, u kterých z nich se má psát písmeno velké a u kterých malé, však bohužel neposkytují. Jde totiž o útvary co do velikosti a funkce velmi rozmanité; v jejich názvech se vyskytují výrazy podnik, pobočka, divize, inspektorát, úřad... PČP doporučují, aby se vyšší složky psaly s velkým písmenem a méně samostatné složky s písmenem malým. Jako příklad první skupiny uvádějí Odbor školství Obvodního úřadu v Praze 5, druhou skupinu zastupují mezinárodní redakce České tiskové kanceláře...

Praxe ukazuje, že způsob psaní názvů organizačních složek je značně rozkolísaný: např. odbory, jež označují organizační složky ministerstev, magistrátů, obvodních a jiných úřadů, se píšou oběma způsoby. U některých pojmenování, která se v minulosti psala s malým písmenem a u nichž je tento způsob psaní i v PČP uveden, se stále častěji píše písmeno velké...

Souhrnně lze tedy říci, že u tohoto pojmenovávacího typu lze jako správné hodnotit jak podoby s malým písmenem, tak podoby s písmenem velkým, např.  o/Oblastní inspektorát Praha;  o/Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 7;  v/Výbor legislativy Úřadu vlády ČR...

S malými písmeny se píšou názvy označující místo, kde se určitá činnost vykonává: podatelna Ministerstva dopravy, ředitelna Základní školy Líbeznice, ústředna Ministerstva dopravy, mzdová účtárna Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Domníváme se proto, že se Hradní stráž píše s velkým písmenem na začátku názvu. Snad by mohla být písmena malé jen v tom případě, kdy by se nejednalo o název stráže Pražského hradu, ale hradní stráž v textu by byla např. takto: Hrad (jakýkoli) byl zabezpečen padacím mostem a uvnitř chráněn hradní stráží.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.11.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu