Hradec v dějinách, Zdeněk Jirásek a kol.

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda nemáte
jakékoliv písemné zmínky o zvniku Hradce nad Moravicí, první mapy a případně
i tuto publikaci z roku 2010. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

první písemná zmínka o Hradci nad Moravicí pochází z roku 1078. Uvedena je

ve středověkých listinách vydaných souborně na počátku 20. století jako:

* Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Codex_diplomaticus_et_epistolaris_regni_Bohemi

ae). Tato první zmínka by měla být otištěna na straně 79 prvního dílu

kodexu. (viz HOSÁK, Ladislav. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd.

Praha : Academia, 1970-1980)

V Národní knihovně ČR je tato publikace (Codex diplomaticus et epistolaris

Regni Bohemiae. Tomus 1. inde Ab A. 805 usque ad A. 1197. Praga : Sumptibus

comitiorum Regni Bohemiae, 1904-1907) dostupná např. ve volném výběru

Studovny rukopisů a starých tisků (viz Online katalog NK ČR:

http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

; Studovna rukopisů a starých tisků:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_studovna2.htm

). Ve zmíněném

dokumentu můžete nalézt i velkou část pozdějších zmínek o Hradci nad

Moravicí (viz HOSÁK, Ladislav. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd.

Praha : Academia, 1970-1980).

Publikace Zdeňka Jiráska "Hradec v dějinách" (JIRÁSEK, Zdeněk. Hradec v

dějinách. 1. vyd. Hradec nad Moravicí : Město Hradec nad Moravicí, 2010.

ISBN 978-80-254-8711-2.) je v Národní knihovně ČR dostupná ve dvou

prezenčních exempláři (viz Online katalog NK ČR:

http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

).

Další publikace a články k tématu:

* GRŮZA, Antonín. Hradec nad Moravicí. K současnému stavu poznání jeho

nejstarší historie. In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě. 2009, s. 126 -

141.

(Sborník v současné době není v NK ČR dostupný z důvodu rekonstrukce

skladiště - viz Online katalog NK ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

)

* BAKALA, Jaroslav. Holasické pomezí v 11. a 12. století. In:

Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku : výbor z článků a studií. 1.

vyd. Brno : Matice moravská, 2002. s. 53 - 69.

(jeden exemplář dostupný ve Studovně rukopisů a starých tisků (na požádaní u

služby), další dva exempláře se v současné době neexpedují - sklad v

rekonstrukci).

Staré mapy můžete nalézt v digitalizované podobě na stránkách:

* Laboratoře geoinformatiky: http://oldmaps.geolab.cz/ * Staré a historické mapy: http://www.staremapy.cz/sbirky-starych-map-v-cr

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.03.2012 13:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu